Бойко ЛамбовскиБойко Ламбовски е роден в София през 1960 г. Завършва френска гимназия в родния си град и литература в Москва. Автор на стихосбирките “Вестоносец” (1986), “Ален декаданс” (1991), “Едварда” (1992), “Критика на поезията” (1995), “Господ е началник на караула” (1999), “Тежка картечница преди сън” (2004).

Лауреат на много награди за поезия, между които “Владимир Башев” – за дебютна книга, “Гео Милев” – за принос в съвременното изкуство, “Дървената роза” – за книгата му “Ален декаданс” и др. Книгата му “Тежка картечница преди сън” е номинирана за Международната награда “Балканика” 2003. Негови стихове са превеждани на сръбски, немски, английски, руски, чешки, полски, италиански и др. езици. Пише още публицистика и есеистика, превежда от френски и руски.