Вършим си работата, макар че образователната система не е като системата в други области, където бързо и шумно могат да се постигат дадени резултати, сподели в студиото на “Лице в лице” проф. дпн Тодор Танев, министър на образованието и науката. За това, че ми е поискана оставката научавам от вас, в момента. Не знаех, че слуховете могат да ескалират толкова от вечерта до днес, заяви пред Цветанка Ризова той по повод информация във вестниците „Стандарт“ и „Преса“.

images„Няма такова нещо. До сега трябваше да знам за какво става дума.“, посочи проф. дпн Тодор Танев. „Ако има някой, който е недоволен от това, което сме направили като екип в това трудно министерство мога да кажа следното: в момента системата е спокойна, имаме току що приета Програма за интелигентен растеж, което е огромна крачка напред. Имаме Закон за предучилищното и училищното образование, за което сме започнали да работим 18 държавни стандарта за всяка една от областите, за да може след това да имаме по-добри учебници. В момента се разисква и Закона за развитие на академичния състав.“, подчерта министърът.

Според него няма недоволни, само неинформирани за дейността на Министерство на образоването и науката.

Относно объркването, свързано с изучаването на турски език министър Танев обясни: „Казах, че трябва да се запази статута, и че аз ще работя за това да се запази статутът на майчиния език, който и да е той, включително и турският, който до момента е задължителен избираем предмет. Изучаването на майчин език не може да бъде задължително. Може да бъде сред избираемите предмети и това е положението, което застъпва министерството в момента, тъй като нищо не е променило това заварен положение.“

По темата работи Мария Тоорова, 9.03.2015 г.

Снимка – източник: Offnews.bg