Вunnamed навечерието на 137-мата година от Освобождението на България излиза вторият том на книгата „Васил Левски“ (ИК „Изток-Запад“) със съставител видният български писател и общественик Димитър Т. Страшимиров. Ценното издание включва писма, писани до Левски в периода 1871–1872 г., кореспонденция между Апостола и негови съвременници, мемоари и бележки, както и сведения, събирани от автора след Освобождението.

 

Факсимиле от първия том

Сборникът на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски“ (с подзаглавие „Живот, дела, извори“) излиза за първи път през 1929 г. Авторът иска да представи живота и делото на великия български революционер въз основа на стриктен анализ на исторически документи. Първият том на новото издание на книгата, издаден миналата година, представя най-интересните писма на Левски, писани до негови съмишленици и членове на революционни комитети след 1866 г. В настоящия втори том са включени писма, писани през периода 1871–1872 г. до Апостола от негови съратници като Филип Тотю, Любен Каравелов, Димитър Общи и др. Изданието съдържа и писма между различни личности от епохата, които дават по-пълна представа на читателите за духа и събитията от този период, като например писмото от Филип Тотю до Панайот Хитов, писмата на Ангел Кънчев до Никола Обретенов и др. Предлаганото издание включва мемоари и бележки от съвременници: на Панайот Хитов за Левски, дописка на поп Кръстю и др. Димитър Страшимиров е публикувал и събрана от него след Освобождението информация, свързана с личността на Апостола. В края на книгата са включени азбучник на личните собствени имена, азбучник на географските имена и азбучник на псевдонимите (за да може да се разбере от четящия кои исторически личности се крият зад псевдонимите, кодираните имена и инициалите в писмата). За да улесни читателя в разбирането на текстовете, издателството ги е предало чрез съвременния правопис. В отделни случаи [в квадратни скоби] е довършено казаното. Книгата представя достоверен, автентичен поглед върху живота на една от най-светлите личности в българската история.
Димитър Т. Страшимиров (1868–1939) e български историк, писател и обществен деец, роден в гр. Варна. Завършва гимназия във Велико Търново. Следва литература и история в Берн, където защитава докторска степен по литературни науки. Страшимиров е един от активните дейци на Пловдивското дружество на Македоно-одринската организация. Бил е редактор на списание „Съвременник“ (1889–1890), директор на Народния театър (1927–1929), заместник-директор на Народната библиотека (1930–1935). Димитър Страшимиров е автор на множество статии публикувани в периодичния печат. Освен за Левски, той има исторически трудове посветени и на Априлското въстание, на Любен Каравелов, на Христо Ботев.

Първият и вторият том на „Васил Левски“ на Страшимиров са част от поредицата „Забравените българи“, в която са още обединените в общо издание трудове на Симеон Радев „Това, което видях от Балканската война. Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913 г.“, „Потомците на Баба Тонка и Народният съд“ със съставител Веселина Антонова, „Спомени за бунтовното време 1876 година“ на петима видни участници в Априлското въстание (в съставителство на Стоянка и Христо Йонкови), „На кол вода пиехме“ на Благой Шклифов и други.

 

По материал работи: Мария Тодорова, 27.02.2015г.