Мартина Павлова©GoBIOИнтервю на Андрей Велчев с Мартина Павлова, главен редактор на списание GoBIO: За здравето и хармонията

Моля, представете на нашите читатели себе си и ръководената от вас медия.
Работя в медийната сфера вече 15 години, като дълго време се развивах в областта на връзките с обществеността.

Главен редактор съм на списание GoBIO от самото му създаване, като това е и моментът, в който PR-ът остана в академичните ми интереси. В момента съм докторант в специалност „Манипулации в комуникациите“, като имам защитени магистърска степен по „Славянска филология“, а след това и бакалавърска по „Връзки с обществеността“.
[spider_facebook id=”1″]

Избраните от мен специалности са в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, който за мен има особена стойност.

Вярвам, че качественото четиво е в състояние дори да промени човешкия живот. Това е и основната цел на нашия екип, ние вярваме, че с тематиката, която предлагаме на читателите си, получаваме реалната възможност да ги доведем до определени изводи и мисли. Човек трябва да открие баланса за себе си. Защото не можем да бъдем единствено разрушителни към себе си и дома, който обитаваме, все пак тази планета се налага да остане обитаема и за поколенията след нас.

В този смисъл списание GoBIO представя на своите читатели информационни статии, новости и факти в сферата на екологията, еко програми за развитие, спорт и почивка, съвети за здравословен живот, пътешествия, информация от медицинско естество, био технологии и иновации. Насърчава българския предприемачески дух, стимулира екологичните и био практики в бизнеса с цел подобряване на имиджа на страната.

Събира на едно място всичко, което е необходимо на съвременния модерен човек, за да живее в добро здраве без излишни усилия. За едно от най-ценните качества на изданието намирам ненатоварващия начин, по който представя на читателя тази тематика – лайфстайл издание с подобна сериозна насоченост представлява реално ежедневно предизвикателство.

Не е ли временно влечение понятието биологично съобразен начин на живот?

Би могло да бъде. Ако обаче са временни и понятията „здраве“, „хармония“, „природа“, „поколение“…

Защо се развивате в тази ниша на журналистиката и медиите?
За всеки човек настъпва моментът на осъзнаване на някои основни ценности, които по-скоро е приемал за изначални дадености в предишните, по-младежки години от живота си. Трябва да вижда резултатите от работата си и те да го изпълват с положителни емоции. Работата ми в GoBIO наистина ме прави щастлива! Намирам за изключително важно да ходиш на работа с желание, да ти е усмихнато, когато влизаш, да знаеш, че можеш да разчиташ на хората, с които работиш. Но за още по-важно смятам човек да прави смислени неща, такива, които остават, влияят, променят, осмислят. И тук визирам резултатите от извършеното.

Не е ли е необходимо знание и за това как да четем био и еко?

Не, не смятам. Първо, никой не се е родил научен на каквото и да било. Второ, публикациите при нас винаги се подготвят за широката публика и то по един изключително интересен и увлекателен начин. И трето, но не на последно място, чрез четенето се сдобиваме със знания, а не обратното. Така че – никога не е късно да се абонираме за списание GoBIO. J

В някои ваши медийни изяви обсъждате фалшивите био храни на пазара, а има ли привидно био ориентирани сайтове и медии, които са фиктивни и печелят само от слоган?

В една законово регламентирана обстановка био храните се сертифицират от съответните органи, като след това регулярно се контролира изнасяната от тях продукция на пазара. Както върху повечето сфери у нас, не би било лошо да се увеличи контролът върху произвежданите и внасяни био сертифицирани храни, козметика и др. Но такова действие съм по-скоро склонна да вярвам, че ще повиши доверието на българския потребител към тях, отколкото да разкрие някакви потресаващи, едва прикривани, трудно удържани факти.

От друга страна обаче не изключвам вероятността да се появят медии, не съвсем реално ориентирани към обсъжданата тематика. Но вярвам, че при навлизането на такива в публичното пространство, ще се активира читателската имунна система и те ще бъдат капсулирани и изхвърлени от бранша като чуждо за организма тяло. Намирам 2015-та година доста далече от времето, в което е можело да се залъгва читателя, да се поддържа чрез фалшив интерес и нереални позиции. Да не говорим, че това е и основната разлика между една сериозна медия и една не съвсем такава.

Как онлайн и читателите на книжно тяло да четат статии с доказан биологичен и автентичен произход?

Смятам, че когато една публикация е списана компетентно и адекватно, интелигентният читател може да го съзре не само в редовете й, но и между тях. Освен това в съвременната информационна среда му е лесно да се ориентира и кога материалът е авторски и кога вече е обиколил медийното пространство под една или друга форма. Но спрямо онлайн медиите според мен въпросът стои малко по-различно.

Там все по-често наблюдаваме публикуването на материали без упоменат източник или автор. С риск да бъда приета за краен пурист, смятам, че е необходимо и онлайн изданията да изчистят този момент от съдържанието си. Наблюдаваната преобладаваща анонимност на източника на излъчваната в интернет публикация намирам за ограничаваща позитивите за медията от нея на всяко ниво, но най-вече имиджово.

Има ли много новости в грижата за здравето?

Както във всяка сфера на дейност в нашето съвремие, така и в грижите за здравето се наблюдава непрекъснато развитие. За успешна във времето намирам всяка бизнес формула, ориентирана не само към печалба, но и съобразена с продължителния ефект, който продуктът или услугата имат във времето върху здравословния статус на потребителя. Днес вече всеки е предизвестен за негативните ефекти, които имат в настоящия и в бъдещия момент наличните в храните и козметиката химикали върху човешкия организъм. В този смисъл все по-ясно се очертава и ролята на иновативните въведения на всяко ниво, в индустрията – съобразени с екологичните нужди, във всяка бизнес среда – с ресурсоспестяващите… Защото грижата за здравето може да бъде разглеждана както в личен, така и в глобален план. Грижата за собственото и това на планетата ни здраве, е наша. На всеки от нас.

Може ли да се направи паралел между опаковката на желания продукт и реалното съдържание в онлайн медията ви, т.е. читателите ви получават ли търсената информация и активни ли са?

Съвсем логично реално измерими параметри за това са непрекъснато увеличаващите се импресии в сайта, последователи във Фейсбук и тираж на печатното издание GoBIO.

Какъв е хубаво да бъде здравословният начин на живот на медиите и журналистите?

Медиите трябва да спазват писаните и неписани журналистически закони. Етиката и коректността са ангажимент на журналиста към обществото, което от своя страна му дължи уважено право на свобода на словото, разбира се, в никакъв случай не говоря за отношение, лишено от оценъчен нюанс.

Измина месецът на любовта, виното и късите дни и нощи, как той повлия на любовта към словото и топлотата на медийната среда?

Честно казано, не намирам връзка между този месец и някакви особени промени, които да съм наблюдавала в медийната среда и в отношението на читателите към обичаните от тях медии. Ако все пак твърдим, макар и хипотетично, че съществува подобна възходяща тенденция, съм по-скоро склонна да вярвам, че тя е резултат от професионалните умения и усилия на всички колеги в медийния бранш и неутолимата жажда на читателите от нови и нови хоризонти, отколкото на пълните с балони-сърчица улици. А относно виното, бих искала да вярвам, че консумацията му би повишила броя на активните читатели. Но дълбоко се съмнявам.

Вашето пожелание към нашите обичащи написаното и прочетеното читатели?

Бъдете здрави! Няма по-безценно притежание и по-необратима загуба. Не спирайте да четете, така мисълта ви ще завоюва непрекъснато нови светове. Обичайте всичко, с което се занимавате. Обграждайте се с хора, които ви обогатяват емоционално и душевно. Поставяйте си реалистични, но високи цели и ги преследвайте методично. И никога не спирайте да мечтаете!

[spider_facebook id=”1″]