kak_da_izberem_lichen_banker_coverАко се чудите дали да ползвате услугите на личен банкер, или не сте сигурни в преценката и избора си на такъв, експертът по частно и инвестиционно банкиране и управление на финансите Петко Баховски ще ви улесни с книгата „Как да изберем личен банкер“ (ИК „Изток-Запад“).

Във време на криза и липса на финансова и икономическа стабилност приоритетите и нуждите ни се променят. За да се адаптираме по-лесно към тези промени трябва да знаем и как да управляваме правилно финансите си. В книгата си „Как да изберем личен банкер“ експертът по частно и инвестиционно банкиране и управление на финансите Петко Баховски хвърля светлина по въпроса за частното банкиране, което би било от полза за всеки, който желае да се погрижи за настоящето и да планира бъдещето.

Ценната книга предлага специализирана, но подробна, обяснена на достъпен език информация, за частното банкиране, която помага за взимане на правилни решения и точни преценки при избора на личен банкер, банка и управление на инвестициите.
В края на всяка глава авторът извежда опорни точки, които систематизират и преповтарят най-важните аспекти на темата, която се разглежда. Сред въпросите, които Баховски разисква подробно в книгата са: намаляване на риска, инвестиционна стратегия, управление на портфейла, активна търговия, финансиране срещу ценни книжа/ ипотечно кредитиране, планиране на наследство, данъчно планиране и др.

„Как да изберем личен банкер“ излиза първоначално на английски език през 2014 г. Преводът й на български е дело на Ирина Казанджиева – част от преводаческия екип на „Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари“ на Фредерик Мишкин и преводач на „Цената на неравенството“ на Джоузеф Стиглиц.

Петко Баховски има двадесетгодишен опит на международната сцена на частното банкиране, инвестиционното банкиране и управлението на финансите. Работил е в глобални финансови центрове като Хонг Конг, Сингапур, Цюрих, Лондон и Ню Йорк. Давал е експертната си оценка по въпроси, свързани с личното банкиране във водещи, добре познати банки като „Креди Сюис“, „Коутс“ и „Джей Пи Морган“, работещи както в развитите страни, така и на развиващите се пазари в страни от Азия, Централна и Източна Европа, Русия, Латинска Америка и Общността на независимите държави.

„Как да изберем личен банкер“ е написана на разбираем език, което я прави достъпна за всеки, който обмисля или вече използва услугата частно банкиране, но смята, че е необходимо да задълбочи познанията си в тази сфера.

Откъс от „Как да изберем личен банкер“, Петко Баховски

Данъчно планиране

Планирането на данъците не бива да се бърка с избягването им. Можете да оптимизирате възвръщаемостта по инвестициите си възможно най-ефективно от гледна точка на данъците, които заплащате, като анализирате текущото си състояние при плащане на данъци и планирате как да правите това по най-добрия за вас начин. Този процес се нарича планиране на данъците. За да избегнем каквото и да е объркване, нека първо да дефинираме какво представлява данъчното избягване и данъчните злоупотреби и след това да се насочим към данъчното планиране.
Данъчното избягване е незаконна дейност и означава данъкоплатецът да не заплаща дължимите от него данъци. Избягване на данъци е налице, когато данъкоплатецът умишлено представя невярна информация за дейността си на данъчните органи с цел намаляване на данъчните си задължения. Такава невярна информация може да бъде декларирането на по-нисък доход или печалба от реално заработените или да се използват прекомерно приспаданията.
В повечето страни избягването на данъци се счита за криминално деяние. В други страни като Швейцария се прави разлика между данъчното избягване и данъчните злоупотреби. Данъчното избягване е действие, водещо до погрешна оценка какъв данък трябва да се заплати, за разлика от данъчната злоупотреба, която се дефинира, като избягване на данъци чрез използването на фалшиви документи. Данъчната злоупотреба се счита за престъпление и се наказва допълнително със затвор и глоба.
В Швейцария, ако забравите да декларирате сметка, няма да бъдете наказан толкова сурово в сравнение с наказанието, което бихте получили, ако подправите документи. В други страни като САЩ и двете действия се считат за криминални деяния. От 2009 г. Швейцария премахна разликата между данъчното избягване и данъчната злоупотреба за международни клиенти, но тази разлика остава в сила за местните клиенти.
Енергичните мерки срещу данъчното избягване в международен план имаха сериозни последици за финансовите центрове като Швейцария. През 2013 г. две швейцарски банки бяха принудени да затворят поради глоби от САЩ; едната беше най-старата в света.
Прави се ясно разграничение между избягването на данъци и данъчното планиране. Съществуват различни методи и стратегии за постигане на по-ефективно данъчно планиране – като увеличаване на вноските към пенсионен фонд, синхронизиране на покупките и продажбите на активи и оптимизиране на разпределението на активи, когато става въпрос за избор на различна данъчна юрисдикция.

[spider_facebook id=”1″]