519x191Видео и телевизионна реклама, персонализация и емоция, програмиране на онлайн присъствие, маркетинг тенденции при бързообортните стоки

На пети март  /четвъртък / в Интер Експо Център в София ще се проведе конференцията 2015 Marketing Trends: Europe vs CEE, организирана от Marketing360.bg.

Събитието ще постави фокус върху водещи маркетингови тенденции, които експертите не само ще следят, но и ще прилагат през 2015 г. Ивайло Нецов (Creative Sales Supervisor Balkans, Fox International Channels), Радослав Благоев (CEO, Blagoev Agency), Роб Уебстър (Chief Product Officer, Critman London) и Йорданка Данова (Cereal Partners Bulgaria, Nestle) са някои от лекторите, поканени да споделят експертиза на семинара.

Струва си да бъдат припомнени някои ключови тенденции. Видеото без съмнение ще продължи да бъде основен инстурмент при комуникацията на брандове, ценности и лични емоции.

Персонализацията преди години беше трудна и скъпа за реализация, но клиентите все повече настоявят да са единствени и неповторими, да получават лични продукти и услуги и те да бъдат създадени ако не специално за тях, то поне преработени спрямо техните представи и очаквания.

Дигитално съдържание не е само картинка, не е просто текст. Наложително е да повишаваме IT културата и знанията си, да сме в крак с последните изисквания на големите доставчици на реклама, да знаем как да създаваме съдържание за онлайн.

Онлайн рекламата получава по-големи бюджети, повече видимост, а по този начин и повече реални действия от страна на потребителите. Кой от нас не е рекламирал онлайн или не е кликал на рекламно послание в мрежата? Но как се програмира онлайн рекламата и трябва ли да сме компютърни специалисти, за да създадем една ефективна кампания в интернет?

 

Важно е как маркетираме и къде, но не е без значение и какви продукти създаваме, какво искат клиентите и кои са най-актуалните им желания по отношение на здравословен начин на живот, на сигурност, на ангажимент от компанията към потребителите.

По време на конференцията Маркетинг тенденции 2015: Европа срещу ЦИЕ ще бъдат поставени тези теми. Планирана е и дискусия на  лекторите и участниците.

 

Посетителите на конференцията ще имат възможност да изберат заедно лектора, който ще води практическа бизнес закуска 2 седмици по-късно.

 

По темата работи Мария Тодорова, 19.02.2015