НБУ-360x215Департамент „Романистика и германистика” на Нов български университет (НБУ) организира конкурс за есе за средношколци, изучаващи немски, френски, испански и италиански език. Инициатор на състезанието е департамент „Романистика и германистика”.

Участниците в конкурса трябва да са ученици в 11 -и клас и да изучават испански, немски, френски или италиански език. Есето трябва да е с обем 250 – 300 думи, а конкретните теми могат да се намерят на сайта на НБУ.

Съчиненията трябва да се изпратят до 20 февруари. Финалистите ще бъдат наградени на тържествена церемония в Нов български университет. За талантливите ученици ще има и парични награди. Най-високата ще е 200 лв., а най-ниската – 50 лв.

Дата: 09.02.2015 00:03 Източник: НБУ