1798665_10152751478338227_4293145451730293787_nГоляма част от хората са гледали филма за Фейсбук, за който се твърди, че документално, придържайки се към истината, разказва каква е причината за създаването му. Идеята е създаване на университетска мрежа за снимки, която обаче в един момент се превърна в нещо много по-голямо. Видяхме как светът се побърка, когато тя спря за един час.

Факт е, че тя е най-масовата и ако човек иска да общува с много хора, това е мястото. Повечето хора, които обичат да общуват онлайн, имат профили там и някак, навикът е доста силен. Поне към момента Фейсбук (Facebook) с нищо не е разочаровал хората, за да искат те да потърсят друго място.

В зависимост от това какво му се случва на човек, тази мрежа може да бъде определена като нещо изключително положително или отрицателно.

Има своите плюсове. Имаш възможност да общуваш с ужасно много хора и да видиш какво правят. В същото време, ако не управляваш добре своето присъствие в тази мрежа, това може да доведе до опасни последствия. Както съществува филм за появата на Фейсбук, така има и доста филми, в които виждаме и отрицателните страни на поведението в социалните мрежи. Има положителни случаи, в които деца намират своите родители . изгубени братя и сестри, възстановяват се връзки, които са прекъснати много отдавна с течение на времето, правят се кампании, които помагат на хора в беда. Мисля, че като всеки един продукт на човешката мисъл и Фейсбук (Facebook) има своите положителни и отрицателни страни, в зависимост от това кой и как го използва.

От научна гледна точка основната промяна, която се случва след появата на социалните мрежи, е, че комуникацията е много улеснена между отделните хора. Ние знаем, че обществено мнение се сформира тогава, когато хората имат възможност заедно да обсъждат една тема и да стигнат до решение какво да правят по своя проблем. От тази гледна точка социалните мрежи, в частност Фейсбук, помагат да се сформира такова мнение, защото има безкрайно много групи. Днес комуникацията е изключително бърза и лесна.

Мисля, че младите, които израстват с тази мрежа, имат съвсем друго отношение. За тях това наистина е част от публичното им поведение и трябва да внимават какво качват. Фейсбук (Facebook) не може да злоупотреби с информация, която ние не сме огласили. Остава отговорността на всеки един потребител какви снимки качва, какво пише и какво споделя.

От Фейсбук са заинтересовани да положат максимално усилие, за да гарантират сигурността на потребителите, защото един малък гаф в сигурността може да отблъсне голяма част от хората. Тази социална мрежа се състои от хора, които общуват на принципа на доверието.

Към момента поне аз не знам някакви големи скандали, които да са предпоставка за уронване на доверието на потребителите в тази мрежа. В същото време не само Фейсбук, а и повечето социални медии и мрежи позволиха да виждаме както доброто в себе си, така и лошото, което преди някак не достигаше до нас.

Това пък е въпрос на възприемане и на свикване с него, защото няма нормален човек, който да се харесва на всички, дори и ключови фигури в света. Така е по-достъпно това, което другите мислят за теб. Ако си готов да разговаряш, без да приемаш всички безкрайно лично, има голяма вероятност да станеш много по-добър, защото много често критиките са за неща, които ти можеш да направиш по-добри.

От тази гледна точка улесняват достъпа до информацията, която интересува вашия кръг от познати, тези, с които сте в една мрежа. Това ви позволява да знаете от какво се интересуват вашите приятели.

В същото време, ако разчитате само на това, което те споделят, рискувате да не стигнете до информация, която иначе би ви заинтересувала, но тя към момента не представлява интерес към мрежата, с която вие общувате. Любопитно и интересно ми е до каква степен контактите онлайн се превръщат в познанства.

Повечето изследвания показват, че когато намериш хора, с които ти е интересно да общуваш онлайн, търсиш варианти да се сближиш с тези хора и офлайн. Просто така сме устроени. От тази гледна точка опасенията, че социалните мрежи ще изместят напълно контакта лице в лице, не се оправдава, поне към момента. Увеличава се броят на хората, които се срещат офлайн, вследствие на онлайн общуване.

Дата: 05.02.2015  Източник: Монитор – стр. 16  Автор: ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА БОШНАКОВА По агенция Фокус