Сега четете
Излезе от печат бр.1 на вестник „Форум Медикус“

Излезе от печат бр.1 на вестник „Форум Медикус“

одещо в броя е интервю с министър Петър Москов специално за „Форум Медикус“ за „Реформите чрез цели и силата на съсловието“. В своите стратегически и тактически обобщения министърът прави анализ на основни направления, по които в МЗ вече се работи. Той аргументира действията за изработване на основен базов пакет, при който няма да има лимити в заплащането на дейности по главните социалнозначими заболявания, които засягат най-много хора и формират пътя към целите – по-малка смъртност, по-голяма продължителност на живота в добро здраве, по-добро майчино и детско здравеопазване.

Министърът съобщава още, че работна група формулира нова методика за формиране на възнагражденията на труда в системата на болничната помощ, където „не бива да се работи на ишлеме“, където цел ще бъде не количеството, а добрият резултат от лечението. Интерес представляват и обявените намерения за стимулиране на тези общопрактикуващи лекари, при които – по точни критерии – се отчита добър резултат от дейностите. Други теми, по които д-р П. Москов разкрива позиции и намерения, са: специализациите; спешната помощ – чрез увеличение на възнагражденията от 1 януари т.г. и възможните промени чрез европейски проект; наличието на „върхушка“, разделена от пропаст от редовия лекар; огорчението от липсата на електронна комуникация и взаимовръзка между структурите в министерството и др.

В заключение д-р Москов казва: „Лекарите трябва отново да повярват в себе си, в силата си като общност.Част от проблемите, които има лекарското съсловие, са свързани с това, че ни разединиха, че ни фрагментираха, че ние нямаме възможност единно да застанем и да кажем – трябва да има промяна“. В научно-пропедевтичен план в бр.1 на „Форум Медикус“ се акцентира върху „Остър порфиричен пристъп“ с разкриване на синдроми, симптоми и особености, както и с възможностите за диагностика и лечение. Представени са и избраните за член-кореспонденти на БАН представители на българската медицинска наука и практика.

Чрез рецензии в новия брой на изданието се разкрива същността на нов семантичен речник – „Глосариум“, за най-често използваните термини и определения в организацията и управлението на здравеопазването. Очертан е и научно-практическият принос на автори и изследователи в бр.2 на сп. „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“. Съобщава се за нов брой и на списание „PRAEMEDICUS“, издаден от Студентския съвет с помощта на ръководството на Медицинския университет в София. В авторските екипи участват и млади медици, отрано изкушени от научното дирене и от желанието да бъдат откриватели, което вдъхва вяра за бъдещето на нашата медицинска наука.

Вижте и

fmВ бр.1 на „Форум Медикус“ са отразени важни събития от края на 2014 г., решения на Министерския съвет от 7 януари т.г., заключения на Сметната палата как недобре в МЗ се е работило по изпълнение на европейски проекти. Внимание заслужава съобщението до медиите на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ по повод на проверките за смъртта на детето в Разград. Екипът на „Форум Медикус“ изразява своята съпричастност по повод на събитията в Париж като публикува Декларацията на Съюза на българските журналисти, в която се казва, че „СБЖ смята, че каузата за защита на журналистите и тяхната професия трябва да се утвърди като приоритет и на българската държава…“

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре