margarita_pesheva-150x150Проф. д-р Маргарита Пешева е известен изследовател на електронните медии, история на телевизията и медийната регулация. Публикувала е повече от десет книги в областта на телевизионната комуникация, политическия маркетинг, радио и телевизионната среда във второто десетилетие на прехода между които: Радио и телевизионната среда:2001-2010.

Демография, програми, аудитория, поведение” (2011) и “СЕМ: 2001-2010. Регулаторни практики”(2013). Тя е съставител, съавтор и редактор на научните изследвания : “Думите на медийния преход”(2010); “Радиосредата:2001-2010.

Програми, аудитория, реклама, цифровизация” (2011); “Телевизионната среда:2001-2010.Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация”(2011), “Дигиталните медии. Речник на основните понятия”(2012). Проф.Пешева е преподавател във Великотъронвския университет в специалностите: “Журналистика” и “Връзки с обществеността”. Тя е член на международния Редакционен съвет на електронното списание Медиите на 21 век

. Член е на УС на Българската академична асоциация по комуникации БААК. Член е на Съюза на българските журналисти.