а.ф.Както вече сме свикнали, Google често обича да ни предизвиква да научаваме по нещо ново за великите хора, благодарение на които човечеството се е развило и продължава да се развива, но за които знаем малко или нищо. С днешния си Doodlе Google ни напомня за Анна Фройд. Поводът е 119-тата годишнина от рождението и.

Тя е шестото дете в семейството на Зигмунд Фройд и Марта Бернайс и единствената, която тръгва по стъпките на баща си. Родена във Виена, Анна има трудно детство и никога не е била близка с майка си или братята и сестрите си.  Точно на другия полюс е връзката с баща и, с когото са изключително близки. Тя е убедена, че е научила повече от него и неговите гости, отколкото в училище.

Анна проявява интерес към психоанализата още на 15, когато започва да чете трудовете на баща си. Дипломира се през  1912, но депресията и я прави много несигурна за бъдещето си и това, с което иска да се занимава. Известно време се занимава с преподаване докато през 1918 баща и не прилага психоанализата върху нея и тя не започва да се занимава сериозно с това. Нейната собствена практика започва през 1923 година с деца.

anna_freud3Анна Фройд, заедно с Мелани Клайн, може да се счита за един от основоположниците на психоаналитичната детска психология.  Анна се измества от класическата позиция на баща си, която се концентрира върху несъзнателното То и набляга на значението на Аз-а. Според нея именно егото е предопределено да властва над То, да го контролира и да му се противопоставя. С това тя установява значението на его функциите и концепцията за защитните механизми. Фройд описва възможните защити на егото като ги обвързва с етапите на психосексуално развитие, когато те се зараждат.

Анна Фройд е автор на множество книги и публикации, активен участник в създаването на международно списание за детска психоанализа “Psychoanalytic study of the Child”. Сред най-отличителните и трудове са “Егото и защитните механизми”, 1936 (Ego and the Mechanisms of Defense ) и  “Нормалност и патология в детството”, 1965 (Normality and Pathology in Childhood: Assessments of Development).

София
3 декември 2014