Инициативата е посветена на 1 декември – Световен ден за борба със СПИН

Трийсет младежи от Русе, Варна, Монтана, Кърджали, Бургас, Сливен, Велико Търново, Пазарджик, Златарица и Берковица се събраха в София, за да отправят своето послание за въвеждане на здравно образование в българските училища. Инициативата е посветена на 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН. Младежите призоваха министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, както и депутатите от 43-то Народно събрание да подкрепят петицията „За здравно образование в училище” – http://www.peticiq.com/102956 . Те настояват за системно интерактивно и базирано на изграждане на жизнено важни умения здравно образование, което да стане част от задължителната подготовка на учениците, да бъде включено в държавното образователно изискване за учебно съдържание и часовете да се провеждат от учители, преминали специално обучение.

В подкрепа на петицията застава коалиция от неправителствени организации и експерти от сектора, сред които специалисти от Министерството на здравеопазването, Българската асоциация за семейно планиране, Национална мрежа за децата, Асоциация на студентите-медици в България, Национален младежки форум, мрежата Y-PEER PETRI, сдружение “Жажда за живот”, Фондация “СМАРТ”, сдружение “Възможности без граници” и много други обединяват усилия за ангажиране на лицата, формулиращи политики на национално ниво в процеса по въвеждане на здравно образование в българското училище.

По данни от Национално представително изследване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора на Министерство на здравеопазването България е на първо място заедно с Русия и Украйна по брой на раждания и аборти на момичета във възрастта от 15 до 19 години, а над 50% от новорегистрираните ХИВ-серопозитивни лица са на възраст от 15 до 29 години. В контекста на тази тревожна статистика мрежа от младежки неправителствени организации подема кампанията за въвеждане на здравно образование в българското училище в рамките на компонент 7 по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

На 4 декември кампанията продължава с Форум КЛЮЧе, съорганизиран от Фондация 42 и Фондация „СМАРТ”, с подкрепата на кариерен център на СУ, който ще се проведе в театралната зала на @лма @лтер към Софийския университет от 13:00ч. Форумът ще бъде фокусиран върху темите за здравно образование и младежка заетост, като специално участие ще вземат експерти в областта на здравното образование, здравни медиатори и младежки работници.

IMG_4636-3.JPG