b1KyZwCДнес, 20.11.2014 г., е Световният ден на философията, отбелязван  от ЮНЕСКО и международната общност в третия четвъртък от ноември. Мотото на тазгодишния празник е „Социални трансформации и междукултурен диалог“.

Целта на този ден е да подчертае важността от формиране от ранна възраст на критическо мислене и диалогични умения. Способността за рефлексивно разсъждаване и  боравене с аргументи превръща философията в неизменен съюзник на съвременния човек, който ежедневно посреща предизвикателствата на  интензивни социални, икономически и политически промени.

Тези промени биха могли да стимулират намирането на нови пътища за мирно съвместно съжителство и изграждането на по-справедливи общества, но същевременно водят и до голямо социално напрежение и намаляване на доверието между членовете на обществото.

Ето защо философията играе важна роля за разширяването на перспективите и за възпитанието в плурализъм и толерантност към  многообразието от гледни точки. Подобна способност за смяна на фокуса е фундаментална за съвременния свят на нарастващи различия.

Тя е също необходима основа за запазване на мира, за зачитане на правата на човека и за свободното изразяване на идентичността и творческата енергия на хората. Единствено чрез открития диалог бихме могли да идентифицираме разнообразието от гледни точки, да намерим възможни решения за бъдещето и да се научим на уважение към различията.

По случай Световния ден на философията на 20 ноември 2014 г. ЮНЕСКО, с подкрепата на Международната програма за култура за мир и диалог на краля на Саудитска Арабия Абдула бин Абулазис,  официално ще представи Наръчник по философия за ученици, учители и широката общественост, чиято задача е да вдъхновява и възпитава в диалогичност, плурализъм и разнообразие от традиции – основа за съществуването на глобална общност.

Тази инициатива е в духа на Международното десетилетие за сближаване на културите (2013-2022 г. ) и подпомага усилията на ЮНЕСКО за разпространение на мира и разбирателството между народите.

Днес отбелязваме и Световният ден без тютюнопушене! Мотото на тазгодишният ден без тютюнопушене е “Мамо, татко, не пушете, здравето ми опазете!” Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач на този ден да положи началото на своя отказ от тютюнопушенето – в името на собственото си здраве, както и в това на близки и приятели.

Любословие по poligraff.net; Снимка: Интернет