В наMPчалото на 2013 г. стартира инициатива, продължение на програма МАРС за борба срещу расизма в спортните медии в Европа. Програмата се нарича МЕДИАНА и целта й е да постави фокус на проблемите около дискриминация на малцинствата сред медиите в Европа.

Статистиките сочат, че определени групи от населението на ЕС често са изолирани и на практика невидими за традиционните медии. Двугодишната съвместна програма на Европейския съюз и Съвета на Европа за насърчаване многообразието в медийните продукти – МЕДИАНА за насърчаване на многообразието в медиите, приключи на 14 ноември тази година.

Тези тенденции се потвърждават и от доклад на Световния проект за мониторинг на медиите от 2010 г. Според него жените фигурират само в 1/3 от новините, въпреки че повече от половината население на континента е от женски пол.

В рамките на две години програмата МЕДИАНА  предостави възможност на повече от 1000 журналисти, редактори, студенти, преподаватели по журналистика и други професионалисти да участват в обмени и обучения на различни теми от многообразието в европейските медии.

Кутия МЕДИАНАизтеглен файл

Заключителната среща в Брюксел обобщи резултатите от програмата и даде официален старт на инструмента Кутия МЕДИАНА – практическо средство за измерване качеството на медийните продукти. Тя представлява персонализиран въпросник за журналисти, преподаватели по журналистика и медия мениджъри.

Резултатите от теста са свързани с допълнителни ресурси и съвети как многообразието под формата на подходи, теми и източници може да бъде приложено в ежедневната работа на редакциите.

Г-н Реналд Блион, програмен мениджър на МЕДИАНА, характеризира практическия инструмент като стъпка напред в създаването на европейското общество. Според Каролин Майер, от медийния оператор в Берлин Бранденбург РББ,  включването на многообразието не е приоритет за алтруисти, а “въпрос на бъдеще за обществените медии в Европа”.

Любословие по sbj-bg.eu