ivanka mavrodievaПроф. дфн Иванка Мавродиева е преподавател по бизнес комуникация, връзки с обществеността, реторика и академично писане в СУ „Св. Климент Охридски”.

За нея реториката   има своите проявления на Агората, но и свои съвременни проекции и в Web 3.0.

Автор е на над 80 научни статии и на книги, свързани с реторика и с академичната комуникация:

Интервю за работа – 2002

Европейската и атлантическата интеграция на България – реторически аспекти – 2004

Академично писане – 2005

Как да презентираме успешно? – 2007

Академична комуникация (в съавторство с Йовка Тишева) – 2010

Виртуална реторика – от дневниците до социалните мрежи – 2010

Политическата реторика в България: от митингите до  Web 2.0 (1989-2012) – 2012

Реторика и пъблик рилейшънс – 2013

Съставител на сборниците „Съвременни реторически практики“ , „Комуникации във виртуална среда“ и на христоматията „Образци на съвременното красноречие“ – 2010.

Член на  Executive Board of the Retorical Society of Europe – http://eusorhet.eu/

Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации“http://rhetoric.bg/ и на

Онлайн справочник по реторика http://www.online.rhetoric.bg/