restС пет последователни почивни дни ще разполагаме за посрещането на новата 2015 година след решение, което предстои да бъде взето на правителствено заседание на 5 ноември. С него 2 януари (петък) ще бъ… С пет последователни почивни дни ще разполагаме за посрещането на новата 2015 година след решение, което предстои да бъде взето на правителствено заседание на 5 ноември. С него 2 януари (петък) ще бъде обявен за почивен ден. Новогодишните празници започват на 31 декември, който е неработен ден, и ще продължат до 4 януари включително. Самият 2 януари ще се отработва на 24 януари (събота).

Решението на кабинета за разместване на почивните дни през 2015 г. позволява струпване на по четири почивни дни около още три национални празника – на Освобождението, на Независимостта и Нова година. Неработни дни ще бъдат 2 март (понеделник), 21 септември (понеделник) и 31 декември (четвъртък). Те ще се компенсират в съботите на 21 март, 12 септември и 12 декември. Решението на правителството ще позволи групиране на почивните дни, за да не се прекъсва работната седмица и да се осигури по-ефективното им използване.

С решение на Министерския съвет от м. г. 31 декември 2014 г., сряда, беше обявен за почивен ден, който се отработва на 13 декември 2014 г., събота. Оставащите след Коледните празници два работни дни – 29 и 30 декември 2014 г., са необходими на финансово-стопанските организации за приключване на годината.

Съгласно Кодекса на труда неработни са и дните около Рождество Христово и Възкресение Христово. Правителството ще разгледа на заседание си и предложение до президента за удостояването на 23-ма души с орден “За гражданска заслуга“ – първа степен, за значителния им принос за развитието и укрепването на гражданското общество, за развитие на демократичните институции и защита на човешките права и свободи в България.

Сред тях са част от учредителите на Движението за самозащита на Русе и на Обществения комитет за екологична защита на града през 80-те години, инициатори и организатори на първите протестни демонстрации в България – Албена Велкова, Тодорка Бобева, Евгения Желева, Стефка Монова, Цонка Букурова и Вяра Георгиева, както и други български граждани, отстоявали в трудни времена възгледите си за демократично развитие на обществото, като свещеника Благой Топузлиев, поета ижурналист Георги Заркин, Димитър Влайчев (Невзат Мустафов), Зейнеп Келеш, Петър Манолов, Румяна Узунова, Стефан Вълков и др. В дневния ред на правителственото заседание е включен и проектът на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България (2014-2020 г.). Изпълнението й ще позволи страната ни да направи качествен скок в иновационното си представяне, особено в сфери като устойчиво развитие, интелектуален капитал, демография и здраве. Стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на “плахите“ в групата на “умерените“ иноватори. Министерският съвет ще осигури средства за обезопасяването на авариралия участък от пътя Симитли -Гоце Делчев в района на с. Градево, за осигуряване на дейността на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, за стипендии на талантливи ученици от гимназиите към МЗХ, за пътни разходи на правоимащи болни.