От Ми724167нистерския съвет съобщиха, че изтъкнатият български писател акад. Антон Дончев е  награден с държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2014 г. Наградата се връчва за изключителния принос на акад. Антон Дончев за развитието на националната културна идентичност и духовните ценности, както и за ярката му гражданска доблест.

Антон Дончев е определен от жури с председател акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН и членове проф. Любомир Халачев – ректор на НАТФИЗ, проф. Светослав Кокалов – ректор на Националната художествена академия, проф. Боряна Христова – директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, проф. Красимир Петров, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. Маргарита Ваклинова от БАН и композиторът и диригент проф. Пламен Джуров.
Годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” е учредена с ПМС 149 от 2000 г. и се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции. До момента с нея са отличени 2000 г. – проф. Вера Мутафчиева, 2001 г. – акад. Светлин Русев, 2002 г. – проф. Стефан Данаилов, 2003 г. – Йордан Радичков, 2004 г. – проф. Христо Христов, 2005 г. – арх. Богдан Томалевски, 2006 г. – Богомил Райнов, 2007 г. – Валери Петров, 2008 г. – Рангел Вълчанов, 2009 г. – проф. Крум Дамянов, 2010 г. – Наум Шопов, 2011 г. – Христо Ганев, 2012 г. –  проф. Елка Бакалова и за 2013 г. – Анжел Вагенщайн.

Любословие по news.bg, Снимка: Интернет