zx450y250_1899906Годишното общо събрание на Български медиен съюз прие решение, с което одобри състава на Етичната комисия, призвана да съблюдава приложението на принципите и нормите на висшия за организацията саморегулационен механизъм – Професионално-етичния кодекс на Бьлгарски медиен съюз, приет в края на 2013 г.

С избора на Етичната комисия БМС поема своя ангажимент да отстоява както авторитета и високото призвание на българските медии, така и да защитава обществените интереси за обективна и честна информация, да спомага за повишаване на професионалните стандарти на българската журналистика, да подпомага обучението на млади и действащи журналисти в печатните и електронни медии. За членове на Етичната комисия бяха избрани:

Кристи Стоянова – отговорен редактор на в ‘Политика”.
Иван Матанов – първи зам.-главен редактор на е. “Стандарт”.
Лилия Христовска • завеждащ правен отдел на в “Преса”.
Проф. Михаил Константинов – математик и преподавател в СУ “Климент Охридски”.
Проф. Асен Йосифов • социолог и преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски”,
Проф. Валери Стефанов – литератор и преподавател в СУ “Климент Охридски”.
Мария Ангелова – зам.-главен редактор в изданията на Санома Блясък България.
Стоян Сираков – главен редактор на в. “Новинар”.
Силвия Петрова – редактор във е. “Телеграф”.
Теофан Германов – главен редактор на в. ‘Земя’

Ниe членовете на Бьлгарски медиен съюз, смятаме, че добрата журналистика е призована да познава нравствените императиви и да ограничава своята дейност в техните рамки, като по този начин запазва престижа на професията и защитава свободата на словото.

[spider_facebook id=”1″]