10749010_10153553588544897_951773373_nМария Гърбева и Анета Бързашка са завършили специалност Педагогика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Отговорни, всеотдайни и лъчезарни, те съхраняват и реализират мечтата си да работят в сферата на образованието.

С любезното съдействие на гл. ас. д-р Галина Георгиева, преподавател във Факултет по педагогика, Катедра, Дидактика Любословие повдига тема свързана с  проблемите в сферата на образованието, които са все по- сериозни и не са от вчера и Екипът на Любословие ще започне да търсим различни гледни точки към проблемите в образованието.

Всички виждаме резултатите и ги обсъждаме, но какво се прави когато има проблеми с учебниците, с демотивацията за учене, с критериите за оценяване, с демотивацията на учителите и още много. С интервюто  на Мария Гърбева и Анета Бързашка, ще потърсим различните гледни точки и ще разберем какво мислят различните специалисти, а и студентите им. Дали само позитивното отношение и вдъхновяването са определящи?

Ето встъплението на д-р Галина Георгиева към първото ни интервю по темата свързана с образованието и проблемите му:
Вярвам, че ще запазят ентусиазма и желанието си да преодоляват предизвикателствата, и независимо от трудностите, всяка следваща учебна година ще влизат с усмивка в класната стая. Имала съм удоволствието и уникалната възможност да виждам радостта в очите на техните малки ученици, когато бързат да споделят с тях своите преживявания и постижения. С благодарност към главния редактор и екипа на Любословие.БГ за предоставената възможност ви предлагам да се запознаете с тях, скъпи читатели:

Представете се с няколко думи.
М: Казвам се Мария Гърбева и съм на 24 години. Аз съм възпитател на ученици – третокласници.
А: Моето име е Анета Бързашка и съм на 24 години. Възпитател съм на ученици в трети клас.

Какво от подготовката в Университета е особено полезно за професионалната Ви дейност?
М: Учителската професия изисква както педагогическа подготовка на теоретично равнище, така и педагогическа подготовка на практическо равнище. В Университета аз получих и двата вида подготовка на отлично ниво. Това е от голяма полза за моята работа, защото се научих как да планирам, организирам и провеждам учебната и възпитателната дейност на учениците като се съобразявам с техните индивидуални и възрастови особености. Също така се научих да съдействам за повишаване на учебната им мотивация и съответно учебните им постижения, и желанието им за развитие.
А: Аз получих в Университета подготовка на високо ниво в сферата на психологията, информационните и комуникационните технологии и педагогическите дисциплини. Получаването на тези знания и умения за мен е много важно, защото, като практикуващ възпитател, отговарям в по-голяма степен на съвременните нужди на децата от образование и възпитание.

Започнахте работа веднага след дипломирането си. Какво мотивира този професионален избор? Непрекъснато се говори за непривлекателното заплащане, не особено престижна професия, застаряващи кадри и още, и още …
М: Още от малко дете искам да бъда учител и влязох в Университета с тази моя нагласа и очакване. За мен учителската професия е призвание и за да я практикуваш, на първо място трябва да обичаш децата и да имаш желание и търпение да работиш с тях, да разбираш техните нужди и интереси, да ги подкрепяш. Това мотивира моя професионален избор. Наистина заплащането на учителите е неудовлетворяващо ниско и това е една от основните причини младите педагози да не практикуват тази професия. С времето се надявам тази тенденция да се промени, за да се стимулират повече млади кадри да работят в сферата на образованието.
А: Много е важно един учител както да има мотивацията да работи с учениците, така и той самият да успява да мотивира тези ученици да учат и да имат добри учебни резултати. Това, което мотивира моя професионален избор да започна работа веднага след дипломирането ми, въпреки всички негативи, свързани с учителската професия (като непривлекателно заплащане, непрестижност на професията, застаряващи кадри), е желанието ми да обучавам и възпитавам децата.

Каква подкрепа получавате от по-опитните си колеги?
М: Подкрепата, която получавам от по-опитните ми колеги, е наистина голяма, затова им благодаря от сърце и им пожелавам да са все така всеотдайни в работата си. С тях постоянно си обменяме опит и идеи, които са свързани с педагогическата ни дейност.
А: От по-опитните ми колеги получавам много голяма подкрепа, за което съм им много благодарна. В училището, в което работя, има положителна нагласа към младите учители и възпитатели. Това подпомага както успешното ми адаптиране в колектива, така и моите постижения в работата.

И като продължение на предишния въпрос, какви са най-сериозните предизвикателства, с които се сблъсква един млад учител? Каква допълнителна квалификация е необходима?
М: Най-сериозните предизвикателства, с които се сблъсква един учител в българското училище са: проблемно поведение при децата; липсата на успешна комуникация между учениците, родителите и учителите; липсата на положителна нагласа към учебния процес. Един учител трябва постоянно да повишава квалификацията си, като се записва на допълнителни педагогически курсове, курсове по чужд език, по информационни технологии, за да може да отговаря на съвременните образователни изисквания.
А: Един млад учител се сблъсква с различни предизвикателства. Едни от тях са: демотивация за учене при учениците, неудовлетворяващо заплащане, нарастваща агресия при децата. В учителската професия е нужно педагозите да имат допълнителна квалификация, която да отговаря на нуждите от обучение и образование на съвременните ученици.

Вие сте приятелки. Едно прекрасно приятелство, започнало в Университета или греша? Какво е усещането да работиш с най-добрата си приятелка в българско училище?
М: Да, така е, с Анета се познаваме от първи курс в Университета и нашето приятелство наистина е прекрасно, защото е изграждано с години. Усещането да работя с най-добрата ми приятелка ми дава по-голяма увереност, смелост и спокойствие както на работното място, така и извън него.
А: Приятелството е едно от най-ценните неща в живота на един човек, особено ако е истинско. Моето приятелство с Мария започна в Университета и продължава вече почти шест години. Учихме заедно, а сега и работим заедно. С нея разчитаме една на друга, помагаме си, имаме си доверие и това ни прави по-решителни и по-спокойни в училището, в което работим.

Какво най-много вълнува българските учители в началото на учебната година?
М: Това, което вълнува българските учители, е новата учебна година да бъде успешна и ползотворна както за тях, така и за учениците.
А: Един учител се вълнува от много неща, но най-важното за него е да успее да мотивира своите ученици да постигат добри учебни резултати.

Какво бихте казали в началото на учебната година на всички родители?
М: Аз бих казала на всички родители да се включват активно в учебния процес на своите деца, да ги насърчават, стимулират и помагат в изграждането им като личности.
А: Аз бих пожелала на родителите новата учебна година да донесе само положителни емоции и за тях, и за техните деца.

Има ли нещо по-екстремно от това да си млад учител в българско училище? Разкажете ни с какво обичате да се занимавате в свободното си време?
М: Определено мога да кажа, че учителската професия е една от най-динамичните и екстремните. Много хора мислят, че да си учител е лесно, но в действителност не е така. Тази професия е изпълнена с много задължения и отговорности, както в учебно време, когато учителят преподава уроци, изготвя и попълва учебна документация, грижи се да има добри условия за труд на учениците и за опазване на техния живот, здраве и безопасност, така и в извън учебно време, когато учителят подготвя учебния материал за следващия ден. В свободното ми време аз обичам да пътувам, да ходя на театър, да спортувам.
А: Учителската професия е екстремна, защото е много отговорна. Един учител има много задължения, както в училището, така и извън него. Тази професия изисква много постоянство, компромиси, издръжливост. Учителят трябва да е много добър психолог, за да успее да преодолее различни конфликтни ситуации, възникнали между учениците, добър специалист по дадения(те) учебен(и) предмет(и), за да може да преподава, добър оратор, за да може да представя по най-подходящия начин учебния материал на учениците. В моето свободно време аз предпочитам да ходя на планина, на кино, на театър, да излизам с приятели.

Какво бихте пожелали на читателите на Любословие?
М: Пожелавам на читателите на „Любословие” на първо място да са здрави, да имат много поводи за усмивки и да бъдат заредени с много положителни емоции!
А: Аз пожелавам на читателите на „Любословие” много здраве, защото то е най-важното! Всичко друго се постига.