unnamed (3)

Прочутият римски лекар и изследовател Клавдий Гален наблюдава, анализира и описва различните етапи и съответните промени в човешкото тяло от раждането до смъртта в основополагащото не само за античната и средновековната, но и за съвременната медицина съчинение „Изкуството за запазване на здравето“.

Римският лекар разглежда съветва как да бъдат подбрани подходящи диета и начин на живот, като отделя по-специално внимание на храните, диетата и лечебните средства. Разгледана е апотерапията – дейност, която цели премахването на умората.  В началото на своя труд той пише: „Тъй като по значение и по време здравето предхожда болестта, ще разгледам първо как да бъде запазено здравето и след това по какъв начин да бъдат премахнати болестите.

Изкуството за запазване на здравето“ показва изключителното значение на профилактиката за запазването и поддържането на добро здравословно състояние.
Българското издание е в превод от латински език, дело на Ирена Станкова. Консултант по сверката със старогръцкия оригинал е Иван Христов.

pic

Елий (Клавдий) Гален е древноримски лекар, хирург и философ. Оставил е огромно литературно наследство, изучавано през Средновековието и по-късните векове. Притежавал е изключителна ерудиция, а познанията му по медицина са енциклопедични. Системните му занимания във всички медицински области му дават възможност да изгради собствена теория, която векове наред се приема като единствена и неопровержима.