aleksandyr-nevski-260949Жителите на София не приемат модернизирането на града да става за сметка на разнообразните културни пластове. Изводът е отсоциологическо проучване на Алфа рисърч, което изследва обществените нагласи към културното наследство и известните паметници в столицата. Анкетираните дават сравнително високи оценки за опазването и разширяването на достъпа до културно-историческото наследство в София.

Те обаче проявяват висока степен на чувствителност към казуси като “наводняването на разкопките по Ларгото”, което показва все по-силното фокусиране на столичани върху историческия облик на града.

Интерес представляват настроенията към паметника на Съветската армия – една от найдискутираните теми в публичното пространство. Оказва се, че мнозинството отзапитаните го възприемат като символ на борбата срещу фашизма. Поради това основните предпочитания са за неговото запазване или разширяването на символиката паметник на жертвите във Втората световна война.

[spider_facebook id=”1″]