agroЕвропейският съюз вдига повече от 3 пъти бюджета си за реклама на агростоки, който през 2020 г. ще достигне 200 млн. евро. За сравнение през 2013 г. за тази цел бяха отделени 61,5 млн. евро.

Политическото споразумение между Съвета на Европа, Европейския парламент и Еврокомисията беше постигнато още през април тази година, а през миналата седмица беше приет специален регламент за промотиране и реклама на селскостопанска продукция на вътрешноевропейския пазар и в трети страни. Против него са се обявили Обединеното кралство, Холандия и Швеция.

Регламентът ще окуражава оЬермерите да се самоорганизират и затова схемата ще бъде отворена за нови бенефициенти, например организации на производителите. Новото е, че ще може да се рекламират продукти, като се посочва произходът им или търговските марки. Регламентът предвижда развитието на нови услуги за техническо подпомагане, обмяна на опит при информирането, а също инициативи за проо>есионална квалификация и обучение.
По този начин се подновява правната рамка за насърчаване на европейските селскостопански продукти на вътрешния пазар и в трети страни. Това се случва в момент на изключително конкурентната среда в Европа и когато европейските производители имат проблем с реализацията заради руското ембарго.

Основна цел е да се засили сериозно промотирането на агропродуктите и така да се повиши конкурентоспособността на европейското земеделие.

Любословие по в. Стопанин 21.10.2014 г.