vidimoМария Илиева и Криско излязоха с отворено писмо до СЕМ, в което протестират срещу последните действия на Съвета, който наложи глоби на електронните медии, излъчващи песента им “Видимо доволни”. Изпълнителите смятат, че поведението на СЕМ е дискриминационно и наложената цензура е неадекватна и не е съвместима с демократичното общество и глобалните музикални тенденции. Ето текста на писмото без съкращения: “С настоящото писмо бихме искали да изразим дълбокото си възмущение и искреното си недоумение от издадените от Вас актове за административно нарушение на електронните медии, излъчвали аудио-визуалното музикално произведение “Видимо доволни”.

Считаме, че СЕМ демонстрира грубо и с неясни субективни критерии дискриминационно отношение към конкретно художествено съдържание. Порочната практика на двойни стандарти на СЕМ, на която неведнъж сме ставали свидетели, ни кара риторично да си зададем въпроса, какъв е смисълът от регулаторен орган, който не работи по ясни правила. Наложеното ограничение на свободата на художественото слово е субективна до степен на неадекватност цензура, несъвместима с демократичното общество и съвременните глобални музикални тенденции.

Санкцията Ви е безпардонно вмешателство в естественото развитие и плурализма на творческите среди, както и в правото на избор на потребителите. Песента “Видимо доволни” категорично не съдържа нецензурни думи и неспецифични за хип-хоп и поп културата жаргонни изразни средства, които очевидно сте пропуснали да откриете в стотици други произведения. В българския ефир и интернет платформите за видеосподеляне масово съществуват драстични примери за вербални и визуални послания на художествени и документални произведения, чиито буквализъм и внушения са безспорни и далеч извън както Вашите, така и общоприетите граници.

Тълкуването на текста на „Видимо доволни” би могло да бъде разнообразно, спрямо културните и социални различия на всеки потребител. Еднозначно направените от Вас определения (“вербални послания, принизяващи сексуалните отношения до един физически акт, оправдаващи секса като средство за получаването на облаги; представящи пушенето на трева, несъобразяването с правилата и нормите на благоприличие като приемливо и естествено поведение”) приемаме като тенденциозност и тотална липса на осведоменост за световните музикални практики и съдържанието на съвременните музикални произведения. С влизането в сила на актове за административно нарушение у медиите се провокира страх от наказание за по-нататъшно публично изпълнение и спиране на излъчването на един от най-големите български хитове в националния ефир.

Освен материални, това ще рефлектира и в морални загуби на целия творчески екип, реализирал горецитираното аудио-визуално произведение. В заключение споделяме силното си безпокойство по повод тенденцията държавата във Ваше лице да пренебрегва основни постулати на демократичната си идентичност и да ни напомня натрапчиво за отминали години на дискриминация, цензура и ограничаване на свободата на словото. Разполагаме с безусловната подкрепа на авторитети от творческите среди, интелектуалци, общественици и медии, чието мнение предстои да бъде разпространено. С уважение: “Стерео стая” ООД, копродуцент на “Видимо доволни” Мария Илиева – Управител Кристиан Талев – Криско копродуцент на “Видимо доволни”.

Любословие