unnamed (1)Вече е налично новото луксозно издание на фундаменталния труд  „Държавата“ на Платон, част от от елитарната поредица „Тезаурус“ на ИК „Изток-Запад”. Българският читател има възможността да (пре)прочете наново Платон, разглеждайки естеството на реда и справедливостта, с акцент „справедливия човек“.

В диалога обект на размисъл е смисълът на акта „правосъдие“. Смятана за първата утопична творба в историята, „Държавата“ на Платон се е утвърдила като едно от най-влиятелните произведения във философията и политическата теория. Немалка част отделя в сократовите си диалози на формите, безсмъртието на душата и гръмко се търси отговор на въпроса: справедливият човек по-щастлив ли е от несправедливия?

Българското издание е в превод от старогръцки език, дело на големия филолог проф. Александър Милев.

Любословие по издателство: Изток-Запад