Европейски информационен център – Велико Търново обяви конкурс за студентски клуб „Европа“, съобщават от Центъра.  Крайният срок за кандидатстване е 3 ноември 2014 17:00 часа. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора – студенти, работеща със съдействието на Европейския център. Основна цел е да събуди интерес и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти. Право на участие имат студенти редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите са  много добро владеене на английски език – говоримо и писмено, добри комуникационни умения,  готовност за работа с различни целеви групи. Конкурсът ще се състои от два етапа –  изпращане на документи за участие (мотивационно писмо на български език (до 300 думи) на електронен адрес office@europeinfocentre.bg и устно събеседване на английски език с преминалите първия етап кандидати. Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до 03 ноември 2014 (понеделник), 17:00 ч. Събеседването ще се състои на 7 ноември 2014 (петък); 14:00ч. в офиса на ЕИЦ – Велико Търново в библиотеката на адрес бул. „България” № 24, информират от Центъра.

Мирослав Дечев

600083_493643830652358_479591581_n