pechetЗапочва продажбата на кредитния портфейл на ТБ “Виктория”

В. Капитал Daily

До сряда – 1 октомври, банките, желаещи да купят пакети заеми от кредитния портфейл на Търговска банка “Виктория”, дъщерна на Корпоративна търговска банка (КТБ), трябва да заявят това пред квесторите й. Двамата са изпратили покани за участие в тръжна процедура за обособени части от портфейла на банката. Той е разделен по сегменти – портфейл потребителски кредити, отделно портфейл от жилищни ипотечни заеми, малки и средни предприятия и портфейл от кредити на големи клиенти.

Банките трябва да решат искат ли да си купят кредити и в какъв сегмент, да заявят желанието си и след това тези, които са проявили интерес, ще бъдат допуснати за преглед на съответния портфейл, към който проявяват интерес. Желаещите банки преценяват към кой сегмент да се ориентират според профила на собствения си портфейл и стратегия за позициониране на пазара. До 15 октомври ще трябва да направят проверка на съответния портфейл и да подадат окончателни оферти, ако ще наддават.

Хората с ниски доходи ще се разминат с данъчните облекчения

В. Сега

Въведеното от тази година освобождаване от подоходен данък за работещите на трудов договор срещу минимална работна заплата се оказа минирано от серия от ограничения. По закон тези данъкоплатци имат право да си възстановят през 2015 г. в пълен размер авансово внесения от работодателите данък върху доходите.

От инструкция на НАП за прилагането на закона обаче става ясно, че облекчението няма да може да се ползва, ако работникът е получавал необлагаеми доходи извън трудовото си възнаграждение. Списъкът на необлагаемите доходи е дълъг, като в него попадат и масово получавани помощи по линия на социалното подпомагане като семейните помощи за деца и обезщетенията за безработица. Възстановяването на данък за хората с най-ниски доходи бе въведено по настояване на БСП и е една от мерките, с които левицата се гордее.

Брюксел иска в цената на строителните материали да има и такса „екощети“

В. Сега

В цената на строителните материали да бъде включена такса за това, че нанасят щети върху околната среда. Това е една от мерките, които Европейската комисия (ЕК) е предложила за обсъждане на страните – членки на ЕС, във връзка с промените в екологичното законодателство, което засяга строителния сектор.

За тези нови мерки съобщи Антоанета Ризова-Калапиш, юрист в Главна дирекция “Околна среда” на ЕК, по време на форум за устойчиво строителство, проведен през миналата седмица. Още на 1 юли Еврокомисията е публикувала съобщение, според което в строителството и използването на сгради в ЕС се влагат половината от всички добивани материали. В този сектор се харчат 1/2 от енергията и 1/3 от водата. В него се генерират и 1/3 от всички отпадъци в индустрията.

Масови фалити на бизнеси по морето

В. Новинар

След края на летния сезон бизнесмените по морето масово банкрутират. Много от предприемачите в курортните градчета се отказват от дейността си или са принудени да я прекратят заради финансови затруднения. В момента има бум на разпродажби на всякакви обекти – от хотели до фризьорски салони. Продават се дори цели производствени предприятия, показа проверка на „Новинар”.

Нови собственици си търсят заведения и къщи за гости най-вече по Южното Черноморие. Лъскав бар в момента може да се купи в курорта Лозенец. В цената от 150 000 евро е включено самото заведение с обратно наемане от управляващото дружество за период от 5 години при наем, осигуряващ гарантирана 8% годишна възвръщаемост на новия собственик, пише в обявата за продажба.