KILO 2Прототипът на килограма, който отбеляза 125-годишнината си този месец, може скоро да бъде подменен, пише Motherboard. Това не означава, че ще преминем към имперската мерна система, а че вече няма да имаме нужда от цилиндър от метална сплав, който да определя колко точно тежи един килограм.

От Националната физична лаборатория на Великобритания твърдят, че международният прототип на килограма служи като официален световен стандарт от септември 1889 година. Цилиндърът от платина и иридий, служещ за еталон, се съхранява в Международното бюро за мерки и теглилки във Франция. Съществуват шест официални копия, които периодично се сравняват с него.

Скоро обаче може да отпадне необходимостта еднокилограмовото блокче метал да изпълнява ролята на еталон. Оказва се, че еталонът не е с толкова постоянни величини, както се смяташе. Сравненията между прототипа и копията му показват, че има различия. При последната проверка през 1989 година е констатирана разлика от 50 микрограма, което вероятно се дължи на химически взаимодействия с атмосферата.

Това не означава, че метричната система се е провалила. Британската Национална физична лаборатория работи върху възможни методи за стандартизиране на килограма без физическа тежест, а с използване на константа, която наистина е константа.

Институцията смята, че до 2018 година ще е готова с нов стандарт за килограма. Един от методите използва числото на Авогадро и включва отнасяне на стандарта към определен брой атоми в силициева сфера, тежаща един килограм. Друга възможност се фокусира върху инструмент, който определя теглото на един обект с измерване на електрическия ток и волтажа и се отнася към константата на Планк, за да избегне неточности. Такъв вид константи очевидно не подлежат на промяна за разлика от физически обект, който само се нарича стандарт. Подобни фиксирани константи вече се използват за други мерки. Метърът, например се базира на скоростта на светлината, а не на лента еталон. Килограмът е последният физически обект, използван като стандарт за мярка и след навършване на достойната възраст от 125 години ще трябва да се оттегли, отбелязва изданието.