neo_topbannerimageIBM обявява, че когнитивната услуга Watson Analytics ще предоставя достъп на бизнеса до инструменти за прогнозни, визуални анализи, които са лесни за управление и могат да бъдат използвани от всеки. Watson Analytics предлага пълен набор от услуги за анализ, включително и достъп до услуги, които ще помогнат на бизнеса да управляват големи обеми от данни.

За разлика от другите инструменти за анализ на пазара, предназначени предимно за учени и анализатори, IBM Watson Analytics автоматизира процеси като подготовка на данни, прогнозен анализ и визуално презентиране на истории. Така вместо потребителите да търсят на отговори в големи обеми корпоративни данни, те ще могат да се фокусират върху по-детайлно разбиране на бизнеса и ефективно да представят резултатите на всички заинтересовани страни.

Благодарение на тези улеснения професионалисти от различни области като маркетинг, продажби, финанси и човешки ресурси могат да използват възможностите на Watson Analytics.

Първата версия на Watson Analytics ще включва freemium версия на облачната услуга, предназначена за работа на настолни и мобилни устройства. IBM Watson Analytics анализира естествен език, благодарение на което може да разбира ключови въпроси, като например: Какви са основните фактори, които влияят на продажбите на продуктите ми? Кои привилегии карат служителите да останат на работа в компанията?; Кои сделки е вероятно да се провалят?

Три ключови иновации значително увеличават възможностите за ползване на инструментите за анализ:

Single Business Analytics Experience – Watson Analytics обединява пълен набор от услуги за управление на корпоративни данни и аналитични възможности в облачна среда. Така че след идентифициране на бизнес проблем Watson Analytics помага за достигането до правилните данни, от които намира изводи, прогнозира и визуализира резултати и заедно с това създава отчети.

Guided Predictive Analytics – Watson Analytics използва прогнозни анализи, за да разкрие факти и непознати до момента модели и взаимовръзки. Този процес насочва потребителите към променливи или процеси от бизнеса с най-голямо значение.

Natural Language Dialogue – Watson Analytics говори на езика на бизнеса и хората, като дава възможност на потребителя просто да напишете това, което търси. Впоследствие Watson Analytics дава резултати, които обясняват причините за дадени събития и какво още е вероятно да се случил Потребителите могат постоянно да прецизират въпросите си, за да получават все по-точни резултати и отговори на това, което търсят.

Като други облачни решения на IBM, Watson Analytics ще бъде хостват от SoftLayer и достъпен през IBM Cloud Marketplace. Watson Analytics ще бъде достъпен за бизнес клиенти на IBM чрез freemium версия от ноември 2014.

Любословие по информация от United Partners 17.09.2014