borba16 септември 1928 г. *“Освещаването на прогимназията “Иларион Макариополски” ще стане на 16 того (16 септември – б. а.) сутринта. Поканени са да присъствуват всички шефове на учреждения с подведомствените си чиновници, а също така и организациите и дружествата.” Общински вестник „Велико Търново”, бр. 25 * „Всички присъствующи напуснаха тържеството (има се предвид освещаването на прогимназията „Иларион Макариополски – б.а.) с видимо задоволство, че са имали рядкото щастие да бъдат непосредствени свидетели на това важно събитие в живота на града ни. Накрай, нека пожелаем десятки години стаите и двора на това наше училище да се огласяват с хубавите детски песни, смехове, игри и приятни учебни часове и питомците му винаги да си спомнят с най-голяма радост прекараните ученически години в него и чрез делата си да оправдаят направените материални и морални жертви за тях.” Общински вестник „Велико Търново”, бр. 26 1935 г. *

„На 16 т. м. в града ни започнаха редовните си занятия всички учебни завадения, като по случая във всяка училищна сграда се отслужи водосвет. Търговската гимназия е настанена и през идущата учебна година ще води занятията си в новопостроеното за нея здание.” * „На 16 т. м. в 10 часа пред пладне в кабинета на г-на кмета се яви делегация от страна на г-на директора на великотърновската търговска гимназия в състав от учителя г. Киров, придружен от една ученичка и един ученик, които от името на г. директора, учителския персонал и учениците на търговската гимназия благодариха на г-на кмета за старанията и жертвите, които общинската управа е направила за изграждане на новата сграда на гимназията.

Учителят Киров изтъкна, че с реализирането на това голямо дело учителският персонал и възпитаниците на великотърновската търговска гимназия печелят отлични удобства за провеждане на тяхната културна работа, а градът ни една голяма морална и материална придобивка.” * „В общината се получи писмо N 57 от 16 септемврий 1935 год. на Централния културно-стопански съвет в град Севлиево със следното съдържание: „Натоварен съм от съвета и населението на Севлиевска околия да изразя единодушната им радост по случай решението на Министерския съвет да се открие самостоятелна Великотърновска административна област. Искрено сърадваме великотърновци с ценната придобивка, с които сме свързани от векове исторически, икономически и духовно и желаем да останем към същата област в административно и съдебно отношение.”

Общински вестник “Велико Търново”, бр. 16 1936 г. „На 16 т. м. (16 септември – б.а.) В. Търново посрещна славянските студенти медици, които бяха отведени във Военния клуб, гдето бяха приветствувани от г-на кмета Т. Фъртунов и от името на общината им бе поднесена закуска. Същата вечер великотърновското студентство уреди Славянска вечер в салона на Военния клуб, която биде добре посетена. На другия ден в Модерния театър те продължиха конгреса си и изнесоха подходящи реферати.

Опознали се с града и околностите му, студентите медици същия ден заминаха за Варна.” Общински вестник “Велико Търново”, бр. 16 1969 г. „Във вторник (16 септември – б.а.) във Велико Търново гостуваха група журналисти от Северен Виетнам, които пребивават в нашата страна по покана на Съюза на българските журналисти… На срещата в редакцията на в. „Борба”, която премина в сърдечна, другарска обстановка, главният редактор Иван Колев запозна гостите с икономическия възход на окръга в годините на народната власт, както и с някои по-важни моменти от историята на старата българска столица… След това скъпите гости разгледаха града и някои от историческите му забележителности.” в. „Борба”, бр. 112 1972 г. * „Панорамният път над махала Чолаковци плавно слиза в низината – чиста и изкъпана от дъждовете. Но още преди да стигне моста, над Янтра лъхва и задушава кисел дим от горящи материали. Гъсти, тъмни облаци пушек се надигат откъм Дебелската река и властно заливат всичко. А долината тук е тъй красива. Защо трябва насила да се погубва такава красота?…

Достатъчно е директорът на Комбината за дървообработване „Димитър Благоев” – Велико Търново, да забрани изхвърлянето и изгарянето на дървесните отпадъци.” * „Водоспасителната служба съобщава, че напоследък зачестиха удавянията по главните улици на Велико Търново – „Димитър Благоев”, “Георги Димитров” и “Васил Левски”. Причините се крият във водопадите, които ненадейно се изсипват над главите на гражданите от балконите при миене, поливане на цветя и други. Спасителните команди вземат извънредни мерки. Въпреки това, предупреждават се всички да се движат по осовата линия на платното, защото шофьорите поне гледат пред себе си, а гражданите, които мият тераси или поливат цветя, се крият навътре, за да не бъдат забелязани и да не виждат жертвите си. Чуждестранните туристи да не се движат по посочените улици без специален екскурзовод.” в. „Борба”, бр. 112 1978 г. „Летящи чинии? Не! Този път летящи коли. И по-точно прелитнали и кацнали на популярната стара великотърновска улица „Гурко”. Иначе как може да си обясним тяхното присъствие, след като от двете страни на тази историческа улица има знак за преминаването на автотранспортни средства – забранено.”

Любословие по в. „Борба”, бр. 110 Тодорка НЕДЕВА