В динамичната среда, в която оперират организациите днес, е немислимо да отсъстват от киберпространството. И през последните 3 години тази тенденция се задълбочи. Най-общо казано потребителите свикнаха, че ако не сте онлайн, то не съществувате. Първото нещо, което всеки прави е да потърси в Google повече информация за Вас или продукта Ви, което е изпитания пред комуникаторите.

Логично тази тенденция доведе и до нещо друго – стремежът на Google да предоставя все по-конкретна, точна и стойностна за потребителите си информация. Алгоритмите на търсачката се промениха три пъти за периода 2011-2013 година с идеята да направят търсенето възможно най-прецизно, като вече разчитат на повече от 200 „ориентира“ при класирането на даден сайт.

Уве Шмид, немски PR практик, собствeник на голяма  комуникационна компания и понастоящем президент на PRGN, следи отблизо промените в алгоритмите на Google и забелязва засилването на фактора съдържание все повече, когато се дава оценка на сайта (Page rank). Това акцентиране върху съдържанието след последните промени в алгоритмите създаде сериозни проблеми на специалистите по SEO, защото Колибри (Hummingbird), както се казва последният алгоритъм на търсачката, не разчита на технологичен подход. Точно обратното и Шмид оценява това като ново поле за изява на PR експертите и коментира, че PR е всъщност новото SEO.

 

Тук обаче възниква въпросът – дали един PR може да замести SEО специалиста с неговите технологични познания или един SEO специалист може да се научи да създава и управлява съдържанието достатъчно ефективно?

seo-and-prВсъщност не. Двамата специалисти не са взаимозаменяеми, въпреки неимоверно нарасналата роля на PR в процеса на оптимизиране. И двамата са необходими за постигане на качествени и дълготрайни резултати. Ключова е колаборацията между двамата и осъзнаването на специфичната роля на всеки един. Докато PR моделира посланието и управлява онлайн репутацията на дадена организация, SEO специалиста обслужда технологичната част от процеса.

 

Ето няколко аргумента защо PR специалиста е крайно необходим, когато говорим за SEO:

  1. PR специалистът постоянно ще създава ориентирано към потребителите ново съдържание, поднесено по начин, отговарящ на целевите Ви аудитории – това ще гарантира, че посетителите в сайта Ви ще останат по-дълго, а Google ще оцени значимостта на сайта Ви по-високо.
  2. PRспециалистът ще създава уникално съдържание, което може да се позиционира на надеждни и релевантни на Вашата дейност уебсайтове, откъдето да получавате трафик към Вашия сайт. Например, ако сте салон за красота, релевантни на Вашата дейност са сайтовете на брандовете козметика, които се използват в салона Ви, онлайн списанията с предимно дамска аудитория и т.н. Такива линкове са безценни, когато говорим за оптимизация.
  3. PR ще моделира съдържанието, организацията и структурира на сайта Ви, така че Google да може по-лесно да анализира съдържанието, в това число и подбора на ключови думи, заглавията и текстовете или с други думи, всичко онова, което потребителите Ви ще прочетат за Вас, защото оптимизацията не е за Google. Нейната цел е потребителите да стигнат по-лесно до Вас и да Ви предпочетата пред конкуренцията заради полза, която Вие им предлагате. Всички текстове следва да поднесат информацията по подходящ начин, които отговаря на целите Ви, на таргет групата потребители, на тона и стила на комуникация, които имате в организацията и не на последно място, да отговарят на имиджа, които градите. Кой по-добре от PR-а може да постигне това?
  4. PR ще предотврати дублираното съдържание или позициониране в ненадеждни сайтове. Google вече не просто игнорира линковете в нерелевантни и ненадеждни сайтове, но може и да Ви накаже за подобно нещо.
  5. Изберете умна PR агенция за свой партньор – така ще си гарантирате, че всяка от страните знае какво правии разбира значението му. Това, на пръв поглед, изглежда лесно, но всъщност не е. PRагенцията, на която ще се спрете трябва поне да е следила промените и посоката на развитие в SEO практиката и да разбира технологичните аспекти на процеса. Малко са агенциите, които наистина разбират тенденциите в оптимизирането за търсещи машини в момента и знаят как да се възползват от това. Още по-малко са тези, които знаят как да привлекат правилния човек в екипа си, така че да са в крак с новите реалности в бизнес средата.

В крайна сметка, ако искате бизнесът Ви да се развива, трябва да включите оптимизацията в ориентираната към съдържаниетокомуникационна стратегия на компанията, изпълнението и реализирането на която да се следи от PR специалист, който знае силата на думите и може адекватно да реагира при всякакви обстоятелства. Залагането в маркетинговия бюджет на перо за един от най-ефективните инструменти, които съществуват днес SEO – PR е просто задължително.

София, 9 септември 2014
Коментар: Марина Колева