10482455_508564672610079_7168680843608019836_nГайдари , млади и стари, да разлюлеем  Копривщица – сърцето на българския дух и фолклор

 Организатор е фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“ , с подкрепата на  Община Копривщица, Читалище“ Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 1869“ Копривщица.

Цели:

Да издири и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на музикалното фолклорно  изкуство; да стимулира високо изпълнителско майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители.

 

Фестивала е с конкурсен характер

 

Условия за участие в конкурса

1.         Право на участие имат изпълнители на висока (джура) гайда и каба гайда

2.         В конкурса се допускат само изпълнители изпратили редовни документи с платена такса за участие. Същите получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове.

3.         В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане

4.           Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а неявилите се навреме губят правото си на участие.

5.            Класирането се извършва по възрастови групи във всички раздели. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка и храна на приемливи цени.

6.         По преценка на журито наградените ще участват в гала-концерт.

7.         Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на самите участници

8.         Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

I КАТЕГОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ГАЙДА

Първа възрастова група  включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 5 минути.

Втора възрастова група  включва участници на възраст над 15години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Забележки:

1.         Допуска се съпровод от един инструмент (тъпан или тамбура), както и изпълнението с ручило;

2.         Ще бъдат  поощрени изпълнители, включили в програмата си образци на утвърдени майстори-гайдари.

3.         Желателно е участниците да изпълняват пиеси, които да носят характера на съответен фолклорен регион.

II КАТЕГОРИЯ – КАМЕРНИ ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ /ДУЕТ, ТРИО И Т.Н. / ДО 7 УЧАСТНИКА + СЪПРОВОД /ТЪПАН/

Първа възрастова група

Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 6 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници над 15 години, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

III КАТЕГОРИЯ – ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ НАД 7 УЧАСТНИКА + ТЪПАН

Първа възрастова група

Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници над 15 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Във ІІ, ІІІ и  категория ще се поощряват гайдарски състави и инструментални групи, които изпълняват пиеси с авторска намеса. Да се посочват авторите на аранжиментите!

Забележка:

Посоченото време в регламента на конкурса е максимално. Допуска се по-кратка програма. Пресрочването на времето може да доведе до дисквалификация на участниците.

ЖУРИРАНЕ и НАГРАДИ

1.         Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни.

2.         Ще бъдат присъдени първа, втора, трета награда и поощрителна награда във всяка възрастова група .

3.         Наградените получават  предметни награди и диплом.

4.         Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани изключително с решение на журито.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.         За индивидуален участник – 10 лв.

2.         За инструментални състави – 5 лв. за участник

Всички записани и заплатили такса участие, получават обяд и безалкохолно от организаторите.

 

Национален фестивал „Златна българска гайда“ Копривщица 2014 г. Регламент

Гайдари , млади и стари, да разлюлеем  Копривщица – сърцето на българския дух и фолклор!

 

Организатор е фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“ , с подкрепата на  Община Копривщица, Читалище“ Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 1869“ Копривщица.

Цели:

Да издири и популяризира нови, талантливи дарования, посветили се на музикалното фолклорно  изкуство; да стимулира високо изпълнителско майсторство и художествен вкус; да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители.

 

Фестивала е с конкурсен характер

 

Условия за участие в конкурса

1.         Право на участие имат изпълнители на висока (джура) гайда и каба гайда

2.         В конкурса се допускат само изпълнители изпратили редовни документи с платена такса за участие. Същите получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове.

3.         В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане

4.           Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а неявилите се навреме губят правото си на участие.

5.            Класирането се извършва по възрастови групи във всички раздели. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка и храна на приемливи цени.

6.         По преценка на журито наградените ще участват в гала-концерт.

7.         Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на самите участници

8.         Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения.

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

I КАТЕГОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ГАЙДА

Първа възрастова група  включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 5 минути.

Втора възрастова група  включва участници на възраст над 15години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути.

Задължително е изпълнението на бавна мелодия.

Забележки:

1.         Допуска се съпровод от един инструмент (тъпан или тамбура), както и изпълнението с ручило;

2.         Ще бъдат  поощрени изпълнители, включили в програмата си образци на утвърдени майстори-гайдари.

3.         Желателно е участниците да изпълняват пиеси, които да носят характера на съответен фолклорен регион.

II КАТЕГОРИЯ – КАМЕРНИ ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ /ДУЕТ, ТРИО И Т.Н. / ДО 7 УЧАСТНИКА + СЪПРОВОД /ТЪПАН/

Първа възрастова група

Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 6 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници над 15 години, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

III КАТЕГОРИЯ – ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ НАД 7 УЧАСТНИКА + ТЪПАН

Първа възрастова група

Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути.

Втора възрастова група

Групата включва участници над 15 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути.

Във ІІ, ІІІ и  категория ще се поощряват гайдарски състави и инструментални групи, които изпълняват пиеси с авторска намеса. Да се посочват авторите на аранжиментите!

Забележка:

Посоченото време в регламента на конкурса е максимално. Допуска се по-кратка програма. Пресрочването на времето може да доведе до дисквалификация на участниците.

ЖУРИРАНЕ и НАГРАДИ

1.         Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни.

2.         Ще бъдат присъдени първа, втора, трета награда и поощрителна награда във всяка възрастова група .

3.         Наградените получават  предметни награди и диплом.

4.         Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани изключително с решение на журито.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.         За индивидуален участник – 10 лв.

2.         За инструментални състави – 5 лв. за участник

Всички записани и заплатили такса участие, получават обяд и безалкохолно от организаторите.

ПРОГРАМА

Гайдарско надсвирване Копривщица 2014 г.

06. 09. 2014 г.

Първи ден на гайдарското надсвирване  „Златна Българска Гайда“ Копривщица 2014г.

9.00 ч. Откриване на Пътуващ фермерски базар “Исторична и здравословна храна” България

https://www.facebook.com/events/492323770902442/

10.00ч.  Откриване на „Златна Българска Гайда“ Копривщица 2014г.

Национален фестивал за гайдарско майсторство. На 6 и 7 септември, солови изпълнители, групи, смесени състави, певци, танцьори и майстори на гайди ще си дадат среща в Копривщица за втори път.

За контакти и записвания мейл:  national.trust.bg@gmail.com

тел. 0885632035http://goldbulgarianbagpipe.com/

https://www.facebook.com/events/170214973168918/

10.30ч.  Представяне на участниците и конкурсна програма.

11.00 ч. Запалване на Юнашкия огън на Академия “Кулинарен историк”

На 6-ти и 7-ми септември, в Копривщица, Академия Кулинарен историк ще покаже на едно място всички Юнашки съдове, които са създадени за 4 години дейност. Към днешна дата, можем да приготвим за два часа, храна за 8500 човека в Юнашкия тиган, Юнашката тава, Юнашката скара, Юнашката тавичка за питки. Имаме като помощни средства една Юнашка дъска изработена от буков ствол и събираща 50 кг. сирене за дегустация. Юнашки връшник под който можем да печем по три агнета едновременно.Три Юнашки лъжици с двуметрови дръжки, за пържене на един тон картофи.Безброй Юнашки сърца, които успяха да съхранят и запазят една идея. Идеята на Българската кулинарна традиция.

Ще приготвим Фермерски кебап с пилешки филенца и всички зеленчуци които предлага Златната Българска есен.За Гайдарите и участниците заявили предварително участие, менюто на Юнашкия тиган ще е безплатно.

https://www.facebook.com/events/509285329218332/

13.00ч. Представяне на производители, фермери и майстори на традиционни занаяти.

18.00ч.  Концерт на гост изпълнител.

19.00ч.  Народно хоро „Ръка за ръка“

21.00ч.  Нестинарско шествие с гайдари и възстановка на нестинарски танци.

07.09.2014г.

Втори ден на гайдарското надсвирване

08.00 ч. Начало на Балкански рекорд в Копривщица.” Най-голямата лютеница направена в една тава” 1500 кг.

На 7 септември по време на Второто гайдарско надсвирване “Златна Българска Гайда” на Градския стадион в Копривщица, ще приготвим Най-голямата лютеница на Балканския полуостров. Рано сутринта ще загреем Юнашката тава и с български домати и чушки ще направим 1500 кг. лютеница,. Както са я правили бабите ни. На жив огън от букови дърва. Няма да пържим, няма да слагаме захар. За да изпълним условията които сами си поставяме. Да приготвяме само “Исторична и здравословна храна”. 10 процента от приходите от Балканския рекорд ще внесем по сметка на Благотворителната кампания “Децата и традициите”.

https://www.facebook.com/events/584340088341180/

10.00ч.  Концерт на наградените изпълнители.

11.00ч.  Изпълнения на фолклорни и танцови формации.

13.00ч. Представяне на производители, фермери и майстори на традиционни занаяти.

15.00ч.  Юнашки игри. Възстановка на възрожденски народни борби и демонстрации.

Второто гайдарско надсвирване “Златна Българска Гайда”Второто гайдарско надсвирване “Златна Българска Гайда”