Rila_kloosterТози статут ще помогне светата обител да изгради малка водноелектрическа централа. Проектът е на стойност 2.9 млн. евро и се финансира изцяло от международен фонд „Козлодуй“

Рилската света обител “Св. Иван Рилски” ще бъде обявен за обект от национално значение. Това стана ясно от срещата на вицепремиера по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева с игумена на Рилския манастир епископ Евлогий Адрианополски. „Ще обединим усилия в най-близко време предложението да бъде внесено за разглеждане на заседание на Министерския съвет“, заяви министърът. Обявяването на Рилския манастир за национално значим обект ще помогне за изграждането на малка водноелектрическа централа.

Проектът е на стойност 2.9 млн. евро и се финансира изцяло от международен фонд „Козлодуй“. Той включва изграждане на подземно електрозахранване между бъдещата ВЕЦ и сградите на манастира, за да се избегне зависимостта от климатичните промени.