gvoСлед седем години в Европейския съюз в България има напредък, но той е незадоволителен. Това заяви в специално интервю за “Денят започва” заместник-председателят на Европейските консерватори и реформисти Джефри ван Орден. Според него основните проблеми пред страната, както преди, така и сега, са корупцията, организираната престъпност и въпросът снезависимостта на съдебната власт.България и правителствата от 2007 година досега не направиха всичко възможно, за да се решат проблемите с корупцията и организираната престъпност и да вземат мерки съдебната власт наистина да бъде независима.

Мерките, които трябва да се приложат, за да бъдат решени тези проблеми, са посочени в последния доклад на Европейската комисия, коментира Джефри ван Орден. Съдебната власт трябва да бъде освободена от политически влияния и да се гарантира, че между организираната престъпност и политическите партии няма връзка. Според заместник-председателя на Европейските консерватори и реформисти проблемът на което и да е правителство в България е липсата на доверие в политиците.

Друг основен проблем, който трябва да бъде незабавно решен е енергийната зависимост на страната от Русия, посочи Джефри ван Орден. Той посочи още, че българските емигранти не са проблем за работния пазар във Великобритания. Според него много работодатели посочват, че точно българите са предпочитаната работна ръка.

БНТ „Денят започва”

[spider_facebook id=”1″]