knqjestvo-bgНай-важното от случващото се в обществено-политически план в годините на прехода е задълбочено изследвано в колективната монографияКачество на демокрацията в България“ (ИК „Изток-Запад“). В изданието са представени основните характеристики на демокрацията и е проследено ефективно ли функционират те в българското общество. Изследването хвърля светлина върху ситуацията в страната и дава насоки за нейната промяна към реално управление в полза на гражданите.

Качество на демокрацията в България“ е цялостно и задълбочено изследване на демократичните промениу нас. То е направено през призмата на концепцията за качество на демокрацията. В книгата е дадено подробно обяснение на основните качества, чрез които един режим може да бъде характеризиран като демократичен. Наличието и функционирането им в обществото определя степента на демократичност в различните държави. Такова управление – смятат някои специалисти – трябва да бъде стабилно, легитимно, одобрявано и подкрепяно от гражданите. Демокрацията е разгледана като съвкупност от различни демократични практики, които в своята цялост са мерило за нейното качество. „Демократичната държава функционира по-добре в едно демократично общество, където демократичните практики са станали навик именно във всекидневното общуване и взаимодействие на индивидите“, обобщава известният политолог, един от съставителите и редактор на изданието – Антоний Тодоров.

 

В изследването са разгледани също качествата и характеристиките на българската демокрация, като еобърнато внимание и на разочарованието от нейнотофункциониранев страната и натрупаното с години масово недоволство от икономическите, социалните и моралните резултати от прехода. Авторите разглеждат ключовите места, където българската демокрация показва дефекти и анализират причините за това, стигайки до извода, че демокрацията в България е трайно установена, но има значителни дефекти в сравнение с демокрациите в Европа и по света. Посочени са основните черти на демократичното управление и как те функционират на местна почва. Изборите са представени като рамка на демокрацията формирана от участието на гражданите в управлението. Книгата поставя акцент на политическите елити, тяхното формиране и функции, влиянието им върху демократичния процес. Засягайки друга съществена част от демокрацията в страната – правото, – авторите разглеждат въпросаза върховенството на закона и защитатана индивидуалните и колективните права на човека. Социалната  и културната среда – също важен фактор за качеството на демокрацията,провокират направеният в изследването анализ на социалните условия в съвременна България. Специално внимание е обърнато на политическата култура в българското общество, като е потърсен отговор на въпроса има ли доминиращи ценности  в обществото и подпомагат ли те демокрацията. Изданието набляга и на разпространението на интернет – проследено е влиянието на виртуалното пространство върху демократичния процес.

Качество на демокрацията в България“ е цялостно и обширно изследване на установените в България демократични порядки. Монографията е с ключово значение за разбирането на ситуацията  в страната и показва пътищата за нейната промяна в желаната посока на управление – в полза на гражданите и с тяхното участие.