20140825_0072Националните есенни изложби в Пловдив ще представят тенденциите в съвременното българско изкуство в лицето на осем млади и утвърдени автори. Кураторът доц. д-р Галина Лардева изследва темата „Отстранени системи” в живопис, графика и скулптура. В проекта участват младите Константин Костов, Елена Яневска и Десислава Костадинова, утвърдените имена Емил Бачийски, Симеон Симеонов и Филип Попов и реализираните зад граница Десислава Унгер (Австрия) и Петър Минчев (САЩ).

Всеки от тях развива възможността за заемане на различна гледна точка. Откриването на националните есенни изложби е на 1 септември от 18.00 часа в Балабановата къща в Стария Пловдив, а творбите ще останат наредени до края на месеца.

„В основата на концепцията стои способността на произведенията на изкуството да се самонаблюдават чрез последователно оттегляне от себе си, чрез преднамерена смяна на гледната точка, чрез нейното разколебаване и релативиране.”, пише за фестивала Галина Лардева. В тази посока работи Десислава Унгер, чиито графики и рисунки представят личния център и неговата перспектива. В своите пейзажи и интериори авторката редуцира хаоса навън и раздвижва пространството в дома.

Филип Попов, който е водещ автор в българския дизайн и типография, изследва „Отстранената система” в поредицата Totenkopf – „мъртви” машинни глави. „Графиките на Филип Попов подреждат редици от свързани помежду си елементи. Основен лайтмотив в повтарящата се орнаментация е срезът на човешки череп. В своята пределна, сякаш машинно произведена схематичност тази черна кутия на човешкото съзнание и съществуване е видяна не в своите „дълбинни” значения и фигуративната си история, а единствено чрез връзките, които тя създава, но и в които същевременно участва.”, коментира Галина Лардева.

Константин Костов отстранява цялата „система” на човешкото присъствие и показва как скоростта и комуникацията също могат да бъдат гледни точки. Неговата живопис е вдъхновена от характерни места в Париж и поставя под въпрос човешкото присъствие. „Приказка без край” показва иронично обезличени силуети в някоя от популярните въртележки в града на Сена.

Съвременна българска живопис ще видим още в работата на Петър Минчев, който навлиза в изобилието на природните форми, и в творбите на Десислава Костадинова, която разлага света, като рисува „на пиксели”.
Национални есенни изложби ни срещат със съвременната скулптура на Емил Бачийски, който извежда „арматурните” елементи извън керамиката.

Така творбите внушават състояние на едновременно пропукване и събиране. Симеон Симеонов създава обекти с минималистични форми и строги очертания, а Елена Яневска свързва езика на скулптурата с този на фотографията. Изграждайки структура и ритъм, авторите ни дават възможност да усетим света от гледна точка на художествената творба.

Любословие по в-Новинар 26.08.2014

[spider_facebook id=”1″]