prokoraturaПо повод разпространена във в. „Капитал“ информация за призовани в СДВР
журналисти от посочената медия за нуждите на провеждана проверка,
Пресцентърът на прокуратурата уточнява:

На 14.07.2014 г. в СРП е постъпил препратен от СГП по компетентност сигнал
от Момчил Борисов Борисов.

С писмено разпореждане от 31.07.2014 г. прокурор при СРП е изпратил сигнала
до СДВР за извършване на проверка на основание чл. 145, ал.1, т.3 от ЗСВ
единствено с указание да се проведат необходимите действия за изясняване на
фактическата обстановка. Предоставен е 60-дневен срок.

В писмото на СРП не се съдържат указания да се разследва противодържавно
престъпление по чл. 107 от НК, нито да се призовават за разпит представители
на средствата за масова информация. Фактите и личните оценките, описани в
статията, са поднесени манипулативно, което е характерно за публикуваните
материали от издателската група „Икономедия“ АД.

В тази връзка, следва да се уточни, че задължение на прокуратурата, съгласно
чл. 208, т.1 НПК и чл. 145, ал.1, т.3 от ЗСВ, е при всяко постъпило
съобщение за извършено престъпление, да се проверява налице ли са достатъчно
данни за престъпление от общ характер и единственият законен способ за това
е извършването на проверка. Част от извършването на проверката е и
събирането на свидетелски показания.Съгласно чл. 8 от ЗСВ, Прокуратурата
прилага закона еднакво спрямо всички граждани и юридически лица.