690Председателят на Комисията за защита на личните данни г-н Венцислав Караджов обяви днес на специална пресконференция официалните констатации от извършените проверки на политически партии, коалиции и инициативни комитети, подали документи за регистрация за участие в изборите за депутати в Европейския парламент. Той поясни, че Комисията не дели партиите на малки и големи, нито на парламентарни или извънпарламентарни. Законът третира еднакво всички политически субекти и санкциите за тях са еднакви по вид и в еднакви по размер граници.
Председателят на Комисията за защита на личните данни заяви още, че политическите партии са администратори и трябва да въведат точни и ясни правила за съхранение на личните данни. „На своята електронна страница подробно информираме гражданите как да се грижат за сигурността на личните си данни. Апелираме към тях да са по-активни и внимателни, когато предоставят своите лични данни”, добави г-н Караджов.
Комисията за защита на личните данни продължава да работи по 493 жалби на граждани, които са подали сигнали до Комисията, че неправомерно са използвани техните лични данни в партийни подписки за регистрация и участие партии и коалиции в евровота. „В момента ние събираме доказателства. Обединили сме всички жалби подадени към един политически субект в едно производство. Това означава, че ако към една политическа партия са подадени 50 жалби, те се разглеждат едновременно.

Законът за защита на личните данни ни задължава като надзорен орган да разгледаме всички жалби и да направим максималното за защита личните данни на гражданите в качеството им на избиратели. Ако не направим сега необходимото, проблемът от май 2014 ще се повтори и на следващите избори”, заяви председателят Венцислав Караджов. Той подчерта, че действията на Комисията в резултат от проверката продължават и актовете с конкретно установените нарушения и предложените за това санкции ще бъдат допълнително обявени в началото на месец септември.
Пресконференцията се проведе в Централния военен клуб. Присъстваха представители на кабинета на вицепрезидента Маргарита Попова, неправителствени организации, участвали в качеството си на наблюдатели на проведените от комисията проверки, както и представители на 45 политически субекта – партии, коалиции и инициативни комитети, които са обект на проверките от Комисията. Представители на над 30 електронни и печатни медии, в това число и телевизии с национален и местен обхват, отразиха събитието.

[spider_facebook id=”1″]