Mejdunaroden_Panair_PlovdivБългарската търговско-промишлена палата организира колективно и индивидуално участие на фирми в МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР, който ще се проведе от 29 септември – 4 октомври 2014 г. в Пловдив.

На Международния технически панаир се представят последните постижения на световните лидери в областите машиностроене, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология и други.

Международни изложби в рамките на Международния технически панаир:
· АКВАТЕХ – за технологии и управление на водите
· АУТОТЕХ – за транспорт и автосервизно оборудване
· ХИМИЯ
· ЕЛТЕХ – за електроника и електротехника
· ЕНЕКО – за енергетика и екология
· ИНФОТЕХ – за информационни технологии
· МАШИНОСТРОЕНЕ
· СТРОЙТЕХ – за строителни материали, машини и технологии
Общи браншове – Съюзи, организации, фондации и институции; Панаири, изложби, конгреси; Издателска и рекламна дейност; Научна дейност и разработки; Обучение и образование; Банково дело; Транспортни и спедиторски услуги; Експертизи и контрол; Маркетинг и консултантска дейност; Патенти, лицензи, ноу-хау.

Заявки за участие на тел.: 02/8117 519; 8117 428, E-mail: fairs1@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

[spider_facebook id=”1″]