PRaktiki-korizaДО

Комисия по етика на БДВО

Милена Атанасова, председател

Кремена Георгиева, член

Елица Наумова, член

КОПИЕ ДО

Асен Асенов, председател на УС на БДВО

 

СИГНАЛ за нарушаване на Етичния кодекс на PR специалистите в България

от

PR специалистите на Българска народна банка (БНБ) 

 

Уважаема Комисия по етика на БДВО,

Бих искал да ви сезирам за нарушение на Етичния кодекс на PR специалистите в България от страна на PR специалистите на Българска народна банка (БНБ).

На организирана от БНБ пресконференция днес (11 юли 2014 г.) по изключително важните за всеки един от нас въпроси, свързани с представянето пред обществеността на резултатите от одита на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка, не са били допуснати свободно журналисти от българските и чуждестранни медии. До участие в пресконференцията БНБ е допускала единствено журналисти от предварително подготвен и непубличен списък. С това си действие БНБ, и нейните PR специалисти, които предполагам са организирали въпросното събитие, освен че са нарушили Етичния кодекс на PR специалистите в България, са постъпили неморално и непрофесионално. Разделянето на медиите на привилегировани и непривилегировани от страна на който и да е PR специалист води до неравнопоставеност на медиите, които са наши партньори, както и до непрозрачно и непълно информиране на българските граждани.

Според мен БНБ и PR специалистите, които работят за нея са нарушили всички принципи на професионално поведение, залегнали в Етичния кодекс, но най-вече два от тях:

–          Свободен обмен на информация

–          Отговорност към утвърждаване на професията

Моля, Комисията по етика на БДВО да вземе и оповести решение затова дали е нарушен Етичния кодекс на PR специалистите в България и кой е конкретния PR специалист, който е отговорен за нарушаването на Етичния кодекс.

Прилагам връзка към статии в Dnevnik.bg и Offnews.bg

 

С уважение,

Стоян А. Стоянов

PR специалист

Преподавател по Връзки с обществеността

Член на Комисията по етика в периода 2008-2009 г.

Член на Управителния съвет на БДВО в периода 2010-2011 г.

Председател на Управителния съвет на БДВО в периода Януари 2011-Юли 2011 г.

 

Връзки към статии в медиите по казуса:

  1. Пресконференцията на БНБ за състоянието в КТБ се оказа закрита за част от медиите

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/07/11/2341392_preskonferenciiata_na_bnb_za_sustoianieto_v_ktb_se/

  1. БНБ селектира журналисти – говори за КТБ само пред „избрани“

http://offnews.bg/news/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_4/%D0%91%D0%9D%D0%91-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%A2%D0%91-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_362042.html