5cbc85dc4a211553450277b07540cfeeНа 16 юли, в СБХ на ул. “Шипка” 6, ет. 3, италианският художник Паоло Вивиан ще покаже въображаема градина на паметта – HORTUS MEMORIAE и ще подкани зрителя да разгадае кода на изложбата. Изложбата ще бъде отворена за публика до 31 юли, от 11 до 19 ч. като неделя и понеделник са почивни дни.

Художникът разкрива многообразието на формите на колективното съзнание в процесите на обединение на Европа като изследва човешките взаимоотношения и метаморфозите на колективния опит в сегашно време. Той поставя акцент върху човека и неговата способност за различаване и запомняне. За да подреди този артистичен своеобразен пъзел от своите символи и семиотични системи Паоло Вивиан трансформира мнемоничните принципи на Hortus Memoriae. Художникът се заиграва с концепциите, променя местата на представите и увлича посетителите в лично пътешествие, като използва техники на асоциативното мислене , познати ни от древните метафизични трактати и от съвременната херменевтика.

Известният прийом за запомняне на огромно количество информация, разкрит ни от Джордано Бруно в изследването му „Изкуството на паметта” е използван в изложбата на Вивиан, като скритото „сърце” на проекта и ключ към фантазната градина. В неговото “сливане на хоризонтите” човешката памет има лаконична форма и вертикална посока. Материя, цветове, думи и цифри участват в интелектуалната игра. Художникът предизвиква посетителите да влязат без предразсъдъци, да намерят паролата към изложбата и да създадат своя персонална градина на паметта.

В началото на пътешествието е положена алюзията с голямото европейското семейство и съответните мултикултурни наслагванията и миксове на глобализация и миграция. Синтез на колективният опит в този проект намира израз в творческа интерпретация на любовта, на връзката с природата и на духовното усъвършенстване.

Културните архетипи, мутацията на мита и табуто в градината на Вивиан са тотеми и менхири на спомена. Баркод на модерността е диалога между поколенията и ежедневните човешките контакти .

Изложбата HORTUS MEMORIAE в София се реализира с подкрепата на Италианския Културен институт – София и Съюз на българските художници.

Паоло Вивиан, роден през 1962 в Тренто, Италия, работи в областта на скулптурата, инсталацията и пърформанса.
[spider_facebook id=”1″]