af3f0cbbd453abd46daceecb1f6d05dcМедиите в последните години инвестираха във всичко друго, но не и в качество на журналистите, и сега, в момент на сложна кризисна ситуация, картината е бедствена. Експертите и коментаторите по студиата (без изключения), се опитват да кажат нещо въпреки „въпросите” на водещите. Настана пълно объркване с милиарди и милиони, някой ги е откраднал, или друг ги е дал.

Наистина е страшно, защото обществото, вместо през медиите да получи ясна картина за случващото се, чете между редовете и се моли на водещите да не се обаждат и да не прекъсват гостите си, за да може малко от малко да си състави мнение. Асен Григоров, журналист

[spider_facebook id=”1″]