bnt3bntОт Българската национална телевизия се подготвят за старта на новия телевизионен канал – БНТ 3, съобщава BG TV NEWS. От държаната медия са обявили обществена поръчка за „Доставка на оборудване за допълнителен канал за многоканалния излъчващ комплекс на БНТ за обслужване на нова телевизионна програма БНТ 3″. В съобщението, отнасящо се до поръчката се казва: „След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки през 2011 г., Българска национална телевизия е изградила, внедрила и използва многоканален автоматизиран излъчващ комплекс „HARRIS“, от който в момента се излъчват програмите на „БНТ 1″, „БНТ 2″, „БНТ HD” и „БНТ Свят“.

Предвид предстоящото честване на 55 годишния юбилей на БНТ, медията планира да бъде стартирана нова телевизионна програма БНТ 3. За тази цел е необходимо да бъде доставено допълнително техническо оборудване за нов програмен канал към съществуващия многоканален излъчващ комплекс „HARRIS“ на БНТ. С оглед на нормалното функциониране на изградената система, е необходимо извършване на разширение и надграждане на същата. С разширението на системата за новата телевизионна програма БНТ 3, същата ще работи на 5 паралелни канала, което ще позволи включване и на БНТ 3.“

Стартът на т.нар. „културен канал“ на БНТ бе обявен още миналата година от Вяра Анкова при представянето на концепцията за втория и мандат начело на националната телевизия. Стартът му бе насрочен за есента на миналата година, а тази или в началото на следващата трябваше да стартира и детско-юношески канал – БНТ+. В интернет дори се появи клип, съдържащ логотипа и шапките на канала, но по-късно той бе премахнат. Заради орязания държавен бюджет на БНТ за тази година обаче стартът на културния канал бе отложен, като сега очакванията са той да тръгне в края на тази или в началото на следващата година, когато се очаква да стане ясно и с какви пари ще разполага телевизията за 2015 г.

„Тематичната насоченост на БНТ 3 е телевизионна програма за българска култура, която да използва максимално богатият фонд на БНТ, към който зрителят има доказан в годините интерес. Ще бъдат показвани български филми, театрални постановки, оперни представления и концерти. Фокусът на този канал ще бъде не върху носталгията, а върху аналитично и образователно отношение към миналото.“, съобщават от БНТ за новата програма. „При осигуряването на достатъчен финансов ресурс в бюджета на БНТ ще бъде предприета процедурата по лицензиране на новата програма БНТ 3″, допълват още от държавната телевизия.