сн. Булфото

КФН помага на компаниите и пострадалите в завеждането на щетите

Застрахователните компании реагираха изключително адекватно и бързо на създалата се обстановка след снощната градушка и от снощи до днес публикуват информация за документите, сроковете за предявяване на претенции за щети, както и офисите на компаниите.

За улеснение на пострадалите читатели ИНСМАРКЕТ публикува обобщена информация .

 

“ДЗИ Общо застраховане”

Компанията удължава работното време на пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София – обслужването на клиенти ще се извършва до 19:30 часа.

Удълженото работно време ще е валидно до края на настоящата работна седмица (11.07.2014г.)

Адреси и контакти:
– ЛЦ София – кв. Военна рампа, ул. “Константин Преславски” №1.
– Драгалевци (автосервизен комплекс “Мотоексперт”), София, кв. “Драгалевци”, ул. “Черни връх” № 179 Б.
– Дружба, София, ул. “Илия Бешков” №2 (сервиз “Дару Кар”).

Дружеството въвежда извънредно работно време в пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София на 12-ти и 13.07.2014 – събота и неделя – от 08:30 до 16:00 часа.

Щети по имуществено застраховане се завеждат в ЦУ на ДЗИ “Общо застраховане” ЕАД, на адрес: София, ул. “Г.Бенковски” №3.

Удължава се срокът за деклариране на застрахователни претенции – от предвидените 5 (пет) – на 25 (двадесет и пет) дни.

Въвежда се олекотена процедура при предоставяне на необходимите документи и няма да се изисква справка от НИМХ.

За допълнителна информация клиентите на ДЗИ могат да се свържат с Денонощен контактен център на компанията. В денонощния контактен център може да се дава информация за щети, а регистриране на щети и номера на щети се извършват в посочените по-горе центрове.

 

ЗАД “Алианц България”

Сроковете, указани в Общите условия на ЗАД “Алианц България” за предявяване на претенции са удължени, както следва:

За щети на автомобили – 30 дни
За щети на недвижимо имущество – 14 дни

Сроковете за представяне на увреденото имущество за оглед след регистриране на претенцията:
За щети на автомобили – 30 дни
За щети на недвижимо имущество – 14 дни

При завеждане на претенциите не се изисква бележка от Националния институт по метеорология и хидрология.

 

ЗАД “Виктория”

От днес, 09.07.2014г., до края на седмицата офисите на бул. “Тодор Александров” 183 и ул. “Искър” 71 ще работят с удължено работно време за завеждане на щети – от 9:00 до 20:00 часа.

Компанията не изисква от клиентите никакви документи за доказване на събитието.

 

“Олимпик-клон България”

Компанията  завежда щети и извършва огледи на нанесените щети на МПС, недвижимо и движимо имущество до 31 юли 2014 г.
Дружеството ще работи с удължено работно време от 8:30 до 18:00 ч. за завеждане на щети и извършване на огледи.
Разкрива се допълнително работно място на бул. “Гоце Делчев” №142-142А в офиса на Централно управление.

Необходими документи за щети на МПС:
Попълнено Уведомление за настъпило застрахователно събитие;
Друстранно копие на регистрационен талон на автомобила;
Двустранно копие на талона за ГТП;
Двустранно копие на шофьорската книжка или лична карта, ако МПС е било паркирано
Копие на застраховка Каско+ всички добавъци и сметки към полицата.

Необходими документи за щети на недвижимо и движимо имущество:
Попълнено Уведомление за настъпило застрахователно събитие;
Копие на застрахователна полица за имущество, сметки по полица
Копие на нотариален акт за недвижимо имущество.

ЗК “Олимпик-клон България” КЧТ няма да изисква бележка от Националния институт по метрологияи хидрология.

“ОББ-Ей Ай Джи ЗД”

Компанията удължава срока за предявяване на застрахователни претенции от 7 дни на 30 дни, считано от 8-ми Юли 2014 г. Срокът, в който увреденото имущество следва да бъде предоставено за оглед, е 30 дни считано от 8-ми Юли 2014 г.

Дружеството няма да изисква бележка от Националния институт по метрология и хидрология при завеждането на щетите.

По преценка на Застрахователя ще бъдат изисквани разходооправдателни документи за възстановяването на вредите в процеса на обработване на претенциите.

ЗАД “Енергия”

Компанията удължи срока за заявяване на щетите от градушката в София и Монтана до 25 юли 2014 г.

Не се изискват бележки от Националния институт по метрология и хидрология, достатъчно е да се попълни уведомление за щети по МПС на бланка на дружеството и да се предоставят документите на автомобила, шофьорската книжка на водача и полица по застраховка Каско на МПС.

“ЗД Евроинс”

Увредените лица трябва да предявят претенциите си за изплащане на обезщетение в срок от 30 (тридесет) дни от датата на настъпване на застрахователното събитие. В срока за предявяване на претенциите, застрахованите лица следва и да предоставят за оглед увреденото имущество.

При завеждане на претенциите не се изисква бележка от Националния институт по метеорология и хидрология.

При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение за нанесени щети на МПС се изисква само свидетелството за регистрация на МПС – част II.

ЗАД “ОЗК- Застраховане”

 Застрахователната претенция трябва да бъде предявена в 10-дневен срок, считано от настъпване на събитието.
В същия 10-дневен срок застрахованото имущество следва да бъде представено за оглед пред застрахователя.

Няма да бъде изисквана служебна бележка от Национален институт по метеорология и хидрология, като този документ ще бъде взет служебно от служителите на “ОЗК – Застраховане” и ще се прилага служебно от застрахователя по всички заведени щети.

Удължен е срокът за завеждане на щети по следните застраховки:
Каско на МПС – всички клаузи
Пожар при природни бедствия – всички секции
Щети на имущество – всички секции.

За периода 09.07.2014-15.07.2014 г. се променя работното време на Ликвидационен център София – от 8:00 до 19:00 ч.

 

“Армеец”

Срокът за подаване на заявления се увеличава от 7 на 15 дни.

Огледите се извършват във всички ликвидационни центрове в цялата страна, в рамките на посочения срок .

Необходимите документи са описани във формулярите за завеждане на претенции,  в зависимост от вида на застраховката.

Не се изисква бележка от Националния институт по метеорология и хидрология.
ЗК “Лев Инс”

Компанията ще приема претенции за нанесени щети върху автомобили и недвижимо имущество в удължен срок, независимо от посочения в Общите условия.

Дружеството ще работи през следващите работни дни с удължено работно време на територията на столицата.

Претенции ще се приемат и през почивните дни.

При желание на клиента обезщетения ще могат да се изплащат и по експертна оценка по метода “Бърза писта” в рамките на деня, в който е заведена щетата.

На територията на гр. София претенции ще могат  да се завеждат на следните адреси:
Бул. “Черни връх” 51Д – Централно управление ЛЕВ ИНС
Бул. ” Цар Борис ІІІ” 136В – Софийски корпоративен център ЛЕВ ИНС
Бул. “Ал.Малинов”, Бизнес Парк София, ж.к. “Младост”4 – Сервиз АЛТОМАКС  

 

ЗД “Бул инс”

Работното време на ликвидационните офиси е удължено от 8:00 – 20:00 ч. Същите ще работят и в почивните дни.

Всички пострадали клиенти ще могат да заведат щети в рамките на две седмици, считано от 08.07.2014 г.

Мобилните групи на компанията са вече с увеличен брой.

Бележка от метеорологична служба няма да е необходима.

Дружеството предприе и други извънредни мерки за удобството на своите клиенти.
Всеки пострадал от градушката в района на гр. София, съгласно т. 3.8.1 на Раздел VIII от Общите условия на компанията, може да изпрати Уведомление по електронната поща на следния адрес: shteti@bulins.bg.

За това са необходими следните данни на застрахования автомобил:
– ДКН на автомобила;
– номер на полица Автокаско;
– дата и място на събитие;
– описание на видимите щети по МПС.

След  изпращането на писменото уведомление на адрес shteti@bulins.bg, клиентът следва да заведе щета в удобен за него ден в офисите на дружеството в София, както и във всеки офис в провинцията, в срок до две седмици, считано от 08.07.2014 г., за да се извърши оглед на щетите на място от  представител на застрахователя.

“Уника”

Компанията въведе три точки за огледи с удължено работно време в гр. София.
С удължено работно време до 19:00 ч. работи Центъраът за огледи на ул. “Самоков” No60, гр. София, до петък (11.07.2014 г.) включително.

Откриват се още две извънредни точки за огледи – на ул. “Юнак” No 11-13 и и на ул. “Искър” No8 в София, които ще работят също с удължено работно време до 19:00 часа до края на тази седмица.

Срокът за деклариране на претенциите се удължава до края на месец юли т.г. За тези претенции няма да
се изисква документ от Националния Институт по Метеорология и Хидрология.

Претенции по застраховки за недвижимо имущество, свързани с повредени стъклопакети, ще бъдат обработвани експресно срещу предоставяне на снимки и описание на увреждането. Клиентите със застраховки “У Дома и Щастлив”, “Бизнес План” или “Бизнес План Компакт” могат да се възползват и от услугата за експресно одобрение по телефона и изплащане на обезщетението в рамките на 24 часа от регистрирането на
претенцията, когато претенциите отговарят на зададени критерии и са в размер до 1000 лева.

 

“БЪЛГАРИЯ” ЗАД

Удължава срока за завеждане на застрахователни претенции на 15 (петнадесет) работни дни, считано от днес – 09.07.2014 г.

Увреденото имущество трябва да бъде предоставено за оглед в горецитирания срок от 15 работни дни, в удобно за застрахованите време.

Компанията няма да изисква бележка от НИМХ за доказване на събитие “градушка” при уреждане на застрахователните претенции.
“Групама застраховане”

Компанията удължава се срока за предявяване на застрахователни претенции от пострадалите лица на 30 дни от датата на настъпване на събитието.

Не се поставя срок за представяне на увредените имущества за оглед пред застрахователя.

Отпада изискването за доказване на събитието от 08.07.2014г. със служебна бележка от НИМХ и други оторизирани служби. Останалите документи за доказване на събитието по размер и основание, остават непроменени.

“ХДИ застраховане”

Компанията ще работи с ускорена процедура по ликвидация на щетите – с удължено работно време и облекчен режим за уведомяване и документална обоснованост.

Ликвидационният център на дужеството в гр. София, от 9 юли – сряда, до 11 юли, петък, ще бъде с работно време от 08:30 ч. до 19:00 ч. и на 12 юли, събота от 09:00 ч. до 17:00 ч. за приемане на уведомления за щети по застраховка “Каско на МПС” в следствие на градушката. При необходимост работното време ще бъде променено допълнително.

Заявления за настъпили щети по застраховка “Каско на МПС” и застраховки на имущество вследствие на необичайната градушка ще се приемат до 17:30 ч. на 18 юли включително. При необходимост този срок ще бъде променен допълнително.

За улеснение на клиентите може предварително да попълнят Уведомление за щета по застраховка “Каско на МПС”, публикувано в сайта на дружеството.

За доказване на събитието няма да се изисква документ от НИМХ.

“Дженерали Застраховане”

Дружеството увеличи срока за подаване на щети на 30 работни дни и удължи работното време на службите си от 8:00 до 20:99 ч.

Застрахованите лица могат също да заявяват щетите си онлайн на https://klienti.generali.bg/ или през мобилните си устройства, ползвайки специалното приложение на Дженерали.

Клиентите, заявили претенцията си ,посочват място за извършване на оглед и не е нужно да посещават допълнително офисите на компанията.

При завеждане на претенции за щети от вчерашното събитие дружеството ни няма да изисква документ от НИМХ при БАН.

Достатъчно е прилагането на копие от документа за собственост на увреденото имущество (за МПС – свидетелство за регистрация) и данни за банковата сметка, по която да се преведе определеното обезщетение.

Новината ще бъде своевременно допълнена с информация, получена и от останалите застрахователи.

И КФН помага на компаниите и пострадалите в завеждането на щетите – на сайта на надзорната институция също има списък с компании и условията за завеждане на щети след снощното бедствие.

 

27811

сн. Булфото

По материал на ИНСМАРКЕТ/ insmarket