media-4th-power„Четвъртата власт” стана част от живота на десетки деца в три български училища! 280 ученици през тази учебна година станаха автори на над 150 статии и над 50 видеорепортажа! В проекта „Млади журналисти – в защита на културната идентичност” се включиха две софийски училища – 74 СОУ и 75 ОУ, и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Горна Оряховица.

Предизвикателството да бъдат журналисти накара децата да мобилизират умения и интелект, възможности и дисциплина, за да научат много за професията. Заедно посетихме няколко медии, срещахме се с публични личности, направихме много репортажи за празници и обичаи, писахме статии и работихме за подобряване на грамотността и изказа на децата – участници в проекта. 75% от младите журналисти са от ромски произход – деца, при които основна цел на работата беше стремеж към продължаващо образование.

Индивидуалната работа с деца и родители, анкети и разговори показват, че над 90% от тях целят завършване най-малко на средно образование. По време на годината имахме 10 посещения в медии, издадени два вестника, в тираж по 700 броя, публикувани на сайта на проекта статии и видеорепортажи, изработени от децата, както и редица инициативи в училищата, в които работихме. Проектът, разработен от фондация „Светът без граници”, е на стойност 83 хиляди лева и е изцяло финансиран по ОП РЧР и ЕСФ.

Заповядайте на пресконференция в понеделник, 07.07. г. в 74 СОУ „Гоце Делчев”, в столичния квартал „Надежда” от 13.00 часа. На срещата с медиите ще присъстват учители, ученици и журналисти, работили по проекта.

За контакти: Гергана Василева журналист, ръководител на проекта „Млади журналисти – в защита на културната идентичност!” Фондация “Светът без граници” 0887 287 2250887 287 225 CallSend SMSAdd to SkypeYou’ll need Skype CreditFree via Skype