evtina sedmitsa_4 yuni1Вътрешна страница на вестник „Борба”, 4 юли 1978 година. 4 юли 1959 г. *

„С голяма задълбоченост колективът на фабриката „В. Коларов” в Търново обмисли възможностите на предприятието за следващата 1960 година. На проведените производствени събрания бяха направени 83 работнически предложения.” * „Библиотеката при читалище „Надежда” в Търново отрано започна да се готви за летния сезон. Вече е открита на Царевец лятна читалня. Още на входа към хижата е поставен голям плакат, който насочва посетителите към лятната читалня. На маса за четене са поставени вестници, илюстровани списания и избрани книги… поставени са и детски книги и справочни издания за Търново.

Те са в услуга на екскурзиантите, които се интересуват от историческото минало на Търново.” в. „Борба”, бр. 80 1967 г. *”В тези предпразнични дни навред по строителните обекти е оживено. Под техническото ръководство на Христо Раев бетоновият възел при Строителния район – Велико Търново, работи с пълна пара. Бригадата на Димо Маринов всеки ден изпълнява часовия си график и задоволява обектите с бетон и варов разтвор. Тези упорити мъже посрещат своя празник със 190 на сто изпълнение на трудовите норми. Не отстъпват в надпреварата и работниците от арматурния двор с отговорник Никола Пенчев.

При добро качество бе постигнато 180 на сто изпълнение на плана.” в. “Борба”, бр. 80 * „Едно голямо събитие събра във вторник (4 юли – б.а.) вечерта в салона на Дома на профсъюзите във Велико Търново много граждани. По случай 85 години от създаването на първото типографско дружество и 60 години от основаването на работническия печатарски съюз, Окръжният комитет на Профсъюза на работниците от полиграфията и културните институти организира събрание…

Изпратена бе телеграма до Централния комитет на БКП. Прожектиран бе новият български филм „Отклонение”. в. „Борба”, бр. 81 * По повод откритата изложба на Борис Денев Камен Зидаров заявява: „Тази изложба надхвърля рамките на едно местно културно тържество. Тя е събитие от национален мащаб. И за качествата на тая изложба не може само да се разказва в малки вестникарски статии. Тя трябва да се види от всички граждани и най-вече от младежта – студенти, ученици и други, защото нейното възпитателно и естетическо въздействие е покъртително! Младите трябва да научат истината за голямото изкуство на Борис Денев.” в. “Борба”, бр. 80 1972 г. “Концерт на световноизвестната естрадна певица Едита Пиеха се състоя във вторник (4 юли – б.а.) във Велико Търново.

Той е първият й концерт в България за този сезон и трето нейно гостуване в града.” в. „Борба”, бр. 81 1978 г. *”Развилите се напоследък бури и градушки засегнаха и нашия окръг… По този повод на посещение в окръга бе секретарят на Централния комитет на БКП Петър Дюлгеров.” * „Колективът на Завода за електродвигатели във Велико Търново с високо чувство на отговорност изпълнява своя работнически дълг.

За компенсиране загубите от природните бедствия в предприятието се разработват мероприятия за стопроцентово изпълнение на допълнителните задачи, възложени от Комитета за тежко инвестиционно машиностроене. В резултата на това ще бъде реализирана допълнителна печалба за над 300 000 лева.” в. “Борба”, бр. 78 Тодорка НЕДЕВА 5 юли 1927 г. „Държавният кинематограф на 5, 6, 7 и 8 того направи киноснимки от Преображенския монастир, Дервеня, Царевец, Трапезица, старините, изгледи от града, някои улици, моменти от тържеството по случай 50-годишнината от освобождението на града и пр.

В началото на идния месец филмът ще бъде поставен в града на екран.” Общински вестник “Велико Търново”, N 3 1968 г. * „Снощи (5 юли – б.а.) във Велико Търново пристигна делегация от Тунис, ръководена от Джанд, заместник държавен секретар на здравеопазването. Гостите се съпровождат от д-р Сибила Радева, заместник-министър на народното здраве и социалните грижи…

Пратениците от Тунис се любуваха на нощната панорама на града, беседваха по проблеми на организацията на здравеопазването.” * „Снощи (5 юли – б.а.) заводският комитет на Комсомола и профкомитетът на ДСО „Стройрайон” – Велико Търново, организираха Вечер на младия строител, на която присъствуваха десетки млади работници. Бяха поздравени младите строители, станали от общи работници квалифицирани майстори, и възпитаниците на професионалното училище по сградостроителство „Кольо Фичето”, които вливат своите младежки сили в строителството на социалистическата ни Родина.” в. “Борба”, бр. 81 Тодорка НЕДЕВА 6 юли 1934 г. „Белее – летният ден започва.

Градът