evtina sedmitsa_4 yuni1Вътрешна страница на вестник „Борба”, 4 юли 1978 година. 4 юли 1959 г. *

„С голяма задълбоченост колективът на фабриката „В. Коларов” в Търново обмисли възможностите на предприятието за следващата 1960 година. На проведените производствени събрания бяха направени 83 работнически предложения.” * „Библиотеката при читалище „Надежда” в Търново отрано започна да се готви за летния сезон. Вече е открита на Царевец лятна читалня. Още на входа към хижата е поставен голям плакат, който насочва посетителите към лятната читалня. На маса за четене са поставени вестници, илюстровани списания и избрани книги… поставени са и детски книги и справочни издания за Търново.

Те са в услуга на екскурзиантите, които се интересуват от историческото минало на Търново.” в. „Борба”, бр. 80 1967 г. *”В тези предпразнични дни навред по строителните обекти е оживено. Под техническото ръководство на Христо Раев бетоновият възел при Строителния район – Велико Търново, работи с пълна пара. Бригадата на Димо Маринов всеки ден изпълнява часовия си график и задоволява обектите с бетон и варов разтвор. Тези упорити мъже посрещат своя празник със 190 на сто изпълнение на трудовите норми. Не отстъпват в надпреварата и работниците от арматурния двор с отговорник Никола Пенчев.

При добро качество бе постигнато 180 на сто изпълнение на плана.” в. “Борба”, бр. 80 * „Едно голямо събитие събра във вторник (4 юли – б.а.) вечерта в салона на Дома на профсъюзите във Велико Търново много граждани. По случай 85 години от създаването на първото типографско дружество и 60 години от основаването на работническия печатарски съюз, Окръжният комитет на Профсъюза на работниците от полиграфията и културните институти организира събрание…

Изпратена бе телеграма до Централния комитет на БКП. Прожектиран бе новият български филм „Отклонение”. в. „Борба”, бр. 81 * По повод откритата изложба на Борис Денев Камен Зидаров заявява: „Тази изложба надхвърля рамките на едно местно културно тържество. Тя е събитие от национален мащаб. И за качествата на тая изложба не може само да се разказва в малки вестникарски статии. Тя трябва да се види от всички граждани и най-вече от младежта – студенти, ученици и други, защото нейното възпитателно и естетическо въздействие е покъртително! Младите трябва да научат истината за голямото изкуство на Борис Денев.” в. “Борба”, бр. 80 1972 г. “Концерт на световноизвестната естрадна певица Едита Пиеха се състоя във вторник (4 юли – б.а.) във Велико Търново.

Той е първият й концерт в България за този сезон и трето нейно гостуване в града.” в. „Борба”, бр. 81 1978 г. *”Развилите се напоследък бури и градушки засегнаха и нашия окръг… По този повод на посещение в окръга бе секретарят на Централния комитет на БКП Петър Дюлгеров.” * „Колективът на Завода за електродвигатели във Велико Търново с високо чувство на отговорност изпълнява своя работнически дълг.

За компенсиране загубите от природните бедствия в предприятието се разработват мероприятия за стопроцентово изпълнение на допълнителните задачи, възложени от Комитета за тежко инвестиционно машиностроене. В резултата на това ще бъде реализирана допълнителна печалба за над 300 000 лева.” в. “Борба”, бр. 78 Тодорка НЕДЕВА 5 юли 1927 г. „Държавният кинематограф на 5, 6, 7 и 8 того направи киноснимки от Преображенския монастир, Дервеня, Царевец, Трапезица, старините, изгледи от града, някои улици, моменти от тържеството по случай 50-годишнината от освобождението на града и пр.

В началото на идния месец филмът ще бъде поставен в града на екран.” Общински вестник “Велико Търново”, N 3 1968 г. * „Снощи (5 юли – б.а.) във Велико Търново пристигна делегация от Тунис, ръководена от Джанд, заместник държавен секретар на здравеопазването. Гостите се съпровождат от д-р Сибила Радева, заместник-министър на народното здраве и социалните грижи…

Пратениците от Тунис се любуваха на нощната панорама на града, беседваха по проблеми на организацията на здравеопазването.” * „Снощи (5 юли – б.а.) заводският комитет на Комсомола и профкомитетът на ДСО „Стройрайон” – Велико Търново, организираха Вечер на младия строител, на която присъствуваха десетки млади работници. Бяха поздравени младите строители, станали от общи работници квалифицирани майстори, и възпитаниците на професионалното училище по сградостроителство „Кольо Фичето”, които вливат своите младежки сили в строителството на социалистическата ни Родина.” в. “Борба”, бр. 81 Тодорка НЕДЕВА 6 юли 1934 г. „Белее – летният ден започва.

Градът тъне още в почивка и мълчание. По неговите пусти улици първи се появяват селяни и селянки от близките села, носещи разни зарзавати. Те редом заемат места от Казанджийския мегдан, дето става пазарят. Зората заискрява над Малкия чифлик, а заедно с нея клепват църквите. Градът се пробужда. Затракват и се отварят дюкянските кепенци. Момчовото кафене преди тях е вече отворено и ранобудните търговци с наслаждение пият своето утринно кафе. Но преди него и преди появяването на зората дядо Стоян Пипето вече е отворил своя дюкян, в който блести стоката – разни медни съдове…

Започват да се отварят и насрещните терзийски и манифактурни дюкяни. Ето братя Севриеви, Тъпнарови, хаджи Ангел, Янко хаджи Недялков, Арабаджови, Киселови – братя Диветакови. Повечето от тях почтително поздравляват дяда Стояна… Между това абаджиите, дюкяните на които са на реда на дяда Стоянова дюкян, са започнали вече своята работа. Налбантите, що са на същия ред, но в противната страна, разпалват своите огньове.

Срещу тях, през улицата, над циганската чешма са новите дюкяни, които започват с мазата на Щарбакови, прилична на катакомба, в която се помещава книжарницата на Стоян книжарина, и всички са отдавна отворени. По тях висят сита, хлопки и други потреби, а пред тях наредени ракли и чамови сандъци, нашарени с цветя, каквито в никоя ботаника не съществуват, и птици, неизвестни в зоологията.

Тях купуват най-много селяните за чеиз на своите дъщери. И нагоре към казанджийския мегдан, както и надолу към Баждарлъка, всички дюкяни и мази са вече отворени, като започнеш от мазата, препълнена с алажи, на Аврамоолу, грамадния магазин със скъпи платове – мирина, лустрини, джамфези, атлази – на Папазоолу и Терея, болтаджийския магазин на хаджи Колеолу, „спецарията” на Златева, магазинът с финна манифактура на Михаил Рачев, мазите с прежди и английски стоки на Ангелинова, Маматарката, хаджи Христаки… С една дума животът в града е вече напълно започнал.” Общински вестник “Велико Търново”, бр. 9 1959 г. * “Вчера (6 юли – б.а.) по обед служителите от Градския народен съвет от Търново се събраха на масово протестно събрание. За героичния живот на националния гръцки герой Манолис Глезос говори др. Й. Димовски.

След това служителите одобриха да се изпрати протестна телеграма, в която с висок глас заявяват: „Глезос трябва да бъде освободен, той не трябва да се предава на военен съд! В името на справедливостта той трябва да живее, за да служи и занапред на своя народ и на цялото прогресивно човечество!” * „Много се направи за подобряване на социалистическата търговия в Търново. Уреден бе кооперативен пазар Редно ли е обаче на зеленчуковия пазар да няма амбалаж?” в. “Борба”, бр. 81 1968 г. „В кино „Искра” прожектират хубав филм.

Пред касата има голяма опашка, а свободните места са на привършване. Ученик подава отстрани пари на свой другар, на когото е наближил редът, като му прошушва да му вземе 5 билета. Протестирам, но той възразява: – Не се люти, старче, и твоят ред скоро ще дойде. Няма ти да оправиш света. Околните мълчаха. След малко друг младеж подаде пари на свой приятел да му вземе 3 билета.

Този път и аз мълчах. Когато ми дойде редът, билетите бяха привършени. Осем души бяха лишени от възможността да гледат филма поради нахалството на двама млади хора.” в. “Борба”, бр. 81 * „В навечерието на славния 13-вековен юбилей на нашата нация в столицата на Втората българска държава Търновград ще бъдат реставрирани някои ценни исторически и архитектурни паметници. Пред завършване е църквата „Петър и Павел” в квартал Асенов – един от най-добрите образци на средновековната търновска архитектура…

Реставрираната църква „Петър и Павел” ще бъде ценен дар на нацията пред 13-вековния юбилей на българската държава.” в. “Борба”, бр. 80 1990 г. Из обръщението на кмета Иван Димитров към всички старостоличани по повод предстоящото откриване на Седмото Велико народно събрание във Велико Търново: „Уважаеми съграждани, убеден съм, че ще изразя общата ни радост от възстановяването на историческата правда, както и благодарността ни към всички, които ратуваха за тази идея. На нас се падна щастието да видим във възстановената сграда на Учредителното събрание строителите на нова, демократична България.

Но това е една голяма отговорност. Обръщам се към ръководителите на партии и сдружения за премахването на ненужната предизборна агитация Обръщам се към работниците от строителството, комуналната дейност, търговията и услугите – от вас и вашето отношение към ежедневните ви задължения зависи да бъде градът ни чист и приветлив.”

в. “Борба”, бр. 49 Тодорка НЕДЕВА