Objective_2_en-shutterstock_48552559-1С призив българското общество да не се доверява на съмнителни медийни източници излезе Асоциацията на европейските журналисти – България. АЕЖ съветва гражданите да подбират внимателно печатните, електронните и онлайн изданията, от които се информират. Винаги подхождайте с известна доза критичност и в никакъв случай не споделяйте информация, в чиято достоверност не сте напълно убедени, колкото и атрактивна или значима да изглежда на пръв поглед, съветват от асоциацията.

Преди да се доверят на някоя медия, хората трябва да си отговорят има ли тя уклон към сензационните непроверени информации, дали е с утвърдени традиции или се е появила наскоро, съветва АЕЖ. Зад изрази като “според запознати” често се крие мнението на автора на материала, допълват от АЕЖ. “За да не бъдете манипулирани, подминавайте медиите, използващи в заглавията си изрази от типа “Скандално!”, “Шок!”, “Бомба!” и пр. Целта им е да въздействат емоционално на аудиторията, а не да я информират”, добавя асоциацията.

АЕЖ смята, че събитията от последните дни показват недвусмислено, че от лошата медийна среда страда цялото общество. Липсата на ефективна саморегулация води до крайна уродливост и руши авторитета на професията. Липсата на информация кои медии спазват етичните стандарти и тези за качествена журналистика създава среда, в която част от потребителите са склонни да се доверят на всеки или да заклеймяват медиите и журналистиката като цяло. Вероятно е назрял моментът за професионален дебат как да бъде разделено зърното от плявата, завършва позицията.

02.07.2014  Любословие по в. Дума | стр. 4 |