0000174987-article3Телевизия Bulgaria on Air спечели наградата за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика, на националния конкурс „Икономика на светло” за 2013 година, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал. Категорията, в която медията бе отличена, е „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика”. „Приемаме наградата като отговорност, защото нашият екип все още няма три години и знам, че трябва да положим още много усилия“, каза Николина Димитрова, програмен директор на телевизия Bulgaria on Air, която прие наградата от името на медията.

Бяха наградени победители в още две категории. За „Личност или организация, допринесла за ограничаването на неформалната икономика посредством активна позиция”, призът взе Икономически и социален съвет на Република България за действия и цялостна роля за подобряване на гражданския диалог в България. За „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване сивата икономика и подобряване на бизнес средата в България” наградата е за Министерски съвет за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните програми.

„Добрата новина от днес е, че имаме за поредна година намаляване на сивия сектор, съответно ръст на икономиката на светло”, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Премиерът Пламен Орешарски, който награди победителите в конкурса, поздрави Асоциацията на индустриалния капитал в България и КНСБ за инициативата и тяхната ангажираност в борбата с неформалната икономика.

„Фактът, че зад номинираните за днешните награди „Икономика на светло” има институции, организации и медии, показва, че желанието да се работи по правила се споделя от все по-голяма част от обществото. Борбата със сивата икономика ще бъде ефективна само когато стане кауза на всеки от нас”, каза Орешарски. Победителите бяха определени от специално създадено за целта експертно жури, формирано от 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си обществено признание за постижения в борбата със сивата икономика в България. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики.

Bulgaria on Air