172161_300_225244 лева на човек са средните разходи за отдих в България, 646 лева – в чужбина.

Целогодишна рекламна кампания за насърчаване пътуванията на български туристи вътре в страната в рамките на проект, финансиран по оперативна програма “Регионално развитие”, започва Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Това обявиха на пресконференция членове на екипа на проекта, предаде БТА.

Ива Якимова, ръководител на проекта, съобщи, че той е на стойност 3,150 млн. лева и ще се осъществява 36 месеца. Кампанията ще включва телевизионна и печатна реклама, външна и интернет реклама и ще е насочена към потенциална аудитория от над 2 млн.души. Сред целите на кампанията е да се формира позитивно отношение на българите към вътрешния туризъм, да се популяризира националното, културно-историческото и природното наследство на страната.
В рамките на проекта ще бъде разработен и Наръчник “Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите” в петхиляден тираж.

В изследване по проекта за причините за пътуванията на българите в страната и в чужбина, състояло се между 25 януари – 25 март, се посочва, че финансовите ресурси и свободното време са сред основните фактори, влияещи върху поведението на пътуващите. В изследването са били обхванати 1200 българи на възраст над 15 години.

Според резултатите от количественото изследване през последната година в страната са пътували приблизително 2,517 млн. души над 15 години. 40 на сто от българите са осъществили пътувания с цел почивка, както и пътувания или развлечение общо в страната и чужбина, 28 на сто са пътували само в страната, 8 на сто – в страната и в чужбина, 4 на сто – само в чужбина, а 60 на сто не са направили пътуване в последната една година.

Най-активно пътуващите в страната са хората с доход над 500 лева, а в чужбина – над 700 лева.

Свободното владеене на езика, възможността за самостоятелно организиране на пътуването и патриотичните подбуди, че първо трябва да се опознае родината, са сред основните причини да се избере пътуване в страната.

Продължителността на пътуванията в България е най-дълга през лятото – около 6 дни, а през останалите месеци средно е между два и четири дни. В чужбина средната продължителност е около пет дни.

Предпочитаният вид туризъм от българите е ходене на море в рамките на страната. Със сходна, но с малко по-слаба интензивност, е културният туризъм. Над половината от туристическите ни пътувания в чужбина са в Гърция и Турция, следвани от европейските столици. Основните дестинации в страната са Боровец, Велинград и Созопол. Средните ни разходи за пътуване са около 244 лева на човек за една почивка и почти три пъти повече за пътуване в чужбина – 646 лева на човек.

Авторите на изследването препоръчват в рекламната кампания да се наблегне върху генериране на интереса на младите хора чрез образователна система и насърчителни мерки за повече пътувания до знакови обекти в страната, както и стимулиране на кратките пътувания в България. Препоръчва се също и да се акцентира върху популяризирането на по-малко познати туристически обекти.