Нивата на реките в Община Велико Търново вече са под критичните си точки. Градоначалникът Даниел Панов настоява Комисията за защита на населението от бедствия и аварии да разгледа и финансира проектите за почистване на речните корита. На 31 май около обяд нивата на реките на територията на Община Велико Търново вече са нормални и под критичните си точки. След една неспокойна нощ между 01 и 05 часа ситуацията е нормализирана и под контрол. След превишените критични нива на водата на река Янтра при църквата „Св.40 мъченици“ от 8,60 м/ при критична точка 8 м./ в сутрешните часове нивото започна да спада. След 8 часа нивото в тази точка е било 6,2 м. В часовете около обяд нивото беше под 5 м. Кметът на Община Велико Търново изказва благодарност на всички, които своевременно са се отзовали и са помогнали за да бъдат предприети всички необходими мерки за предпазване на гражданите и тяхното имущество. Областна дирекция на МВР във Велико Търново, Службата „Противопожарна безопасност и защита на населението“, Национален военен университет „Васил Левски“, директорът на СОУ „Емилиян Станев“ имат съществен принос за овладяване на ситуацията и готовност за реакция при евентуално възникване на криза. Въпреки нормализиране водното ниво на река Янтра наблюдението остава денонощно и задължението на всички кметове и кметски наместници е периодично да докладват за състоянието и нивата на реките, преминаващи през и около техните населени места. Даниел Панов настоява внесените преди 1 година Междуведомствена комисия по бедствия и аварии проекти за почистване на 5 участъка от коритото на река Янтра да бъдат разгледани и финансирани. Разработените и депозирани проекти предвиждат превантивни дейности по почистването на пет рискови участъка по поречието на река Янтра, което ще намали риска от затлачване и разливане на реката при високи водни нива. Автор:  Мирослав Дечев foto 3000 foto 2997 foto 2998 foto 2999