rbk-tv-dads-love-Everybody-Loves-Raymond-lgnМладите двойки до 35 години в България търсят информация за продукти и компании в интернет, но при противоречиви данни се доверяват повече на телевизията.

Това показват резултатите от проучване “Съвременните двама” за ролите на партньорите в съвременните двойки за осигуряване на приходи, вземане на решения за покупка и в домакинството. Изследването е съвместен проект на агенциятаза маркетингови проучвания “Ноема” и PR агенцията AMI Communications България.


Голяма част (82%) от младите хора в страната използват интернет, за да се информират за марки, продукти, компании. Когато търсят информация за конкретни търговски марки и продукти, анкетираните първопроверяват в социалните мрежи (31%), онлайн търсачки (27%) и форуми (23%).

Това са и трите основни места в интернет, в които младите хора правят справки за компании. Те заявяват, че имат най-голямо доверие на независим експерт (16%), след това на “хора като тях” (14%) и едва след това на изпълнителен директор (11%).

При конкретен въпрос – на коя медия ще се доверят в най-голяма степен, ако получат противоречива информация, обаче, 50% от анкетираните до 35 години отговарят – телевизията, а 45% – на интернет. Изследването показва, че двойките в малките градове (55%) и тези с деца (71%) гласуват по-голямо доверие на телевизията. От друга страна за младите двойки без деца до 35 години (50%) и тези в София и големите градове (49%) интернет е по-авторитетния канал.

“Социалните мрежи са все по-важен информационен канал за първоначална информация, но той представя различни мнения, които често са доста субективни и подвеждащи. Затова е нормално младите хора да продължаватда търсят обективност и авторитет в лидера на традиционните медии – телевизията. Наличието на толкова комуникационни източници правят доверието още по-ценно и по-динамично, а управлението на репутацията на компаниите – задължително,” заяви Илияна Александрова, управител на AMI Communications България.

Според младите двойки една компания трябва на първо място да има висококачествени продукти и услуги (48%), на второ – справедливи цени (14%). Интересен факт е, че двойките с деца до 35 години оценяват комуникацията с потребителите (13%) като по-важна от цените (9%). Анкетираните млади хора правят своята преценка за дадена марка най-вече въз основа на предишния си опит с нея (38%), качеството на продукта (26%) и препоръка от приятел (12%).

Данните от изследването показват, че младите двойки до 35 години без деца разчитат в най-голяма степен на родителите си за покриване на разходите на своето домакинство. Основна част от разходите на двойките без деца се осигуряват от близки и роднини (53%), при които живее един или двама от партньорите. Съответно, в повечето случаи родителите управляват бюджета на младата двойка (46%), купуват технологичните продукти или автомобил, който се ползва за нуждите на домакинството (62%).

По-различно е разпределението на ролите при двойките с деца. В тези домакинства водеща отговорност за покриване на разходите има мъжът (65%). Жената като цяло управлява бюджета на домакинството (45%), но покупката на технологични продукти или автомобил, който се ползва за нуждите на домакинството се финансира от мъжа (79%).

Изследването показва, че трима от всеки четирима на възраст до 35 години вземат решение за покупка на продукти заедно с половинката си. Двойките решават заедно за по-големи по стойност покупки или такива, които се ползват съвместно като например храна, мебели, обзавеждане, място за почивка, имоти, бяла и черна техника, автомобил. Колективните решения при покупка на продукти са в значително по-голяма степен изразени при младите семейства с деца (92%) отколкото при тези без деца (65%).

[spider_facebook id=”1″]